dec 12, 2017

Konsten att driva effektiva projekt

Hifab har stöttat Thomas Betong med projektledning när ny fabrik byggdes på rekordtid. Projektledaren Michael Eklund berättar att korta beslutsvägar och delad entreprenad är två huvudfaktorer som bidragit till ett särskilt lyckat projekt.  

Sedan många år tillbaka råder det bostadsbrist i Sverige. 255 av landets 290 kommuner rapporterar att de inte har tillräckligt med bostäder för sina invånare. Företaget Thomas Betong, med VD Carina Edblad i spetsen, bestämde sig för att försöka möta bostadsmarknadens stora behov av bostäder genom att bygga en ny fabrik.

– Våra prefabprodukter i betong förenklar byggandet av bostäder och vi har sett en ökad efterfrågan på betongstommar och prefabricerade skalväggar. Sommaren 2016 tog vi därför ett snabbt beslut om att uppföra en ny väggfabrik i Heby, strax utanför Uppsala.

Den 1 september i år invigdes fabriken i Heby och det har varit ett minst sagt hektiskt år för alla inblandade; från första spadtaget till en färdig fabrik har det gått mindre än 10 månader. Michael Eklund från Hifab blev tidigt inkopplad i projektet och fick frågan om han kunde leda planeringen och byggnationen av fabriken.

– När jag fick tidplanen presenterad för mig kändes den helt omöjlig. Men sen fick jag några dagars betänketid och började då skissa upp idéer om hur vi skulle kunna klara tider och alla leveranser. Min planering fick därefter grönt ljus från Thomas Betong och sen var det bara att köra på i full fart.

I efterhand har Michael konstaterat att det var två  huvudfaktorer som främst bidrog till det lyckade slutresultatet; korta beslutsvägar och uppdelningen i flera mindre entreprenader.

– För det först hade vi avstämning varje fredag där Thomas Betong var representerade och kunde ta beslut med kort varsel om det behövdes. Jag förberedde  ärenden och frågor och sen kunde vi ta beslut på plats, det innebar att vi aldrig behövde stanna upp och invänta beslut, förklarar Michael.

– För det andra valde vi ett så kallat CM-­­upplägg och vi upphandlade totalt 44 entreprenader. Genom att använda oss av olika delentreprenader konkurrensutsattes priserna och kvaliteten ökade. Det skapade även förutsättningarna för en tidigare byggstart och en effektiv byggprocess som kortade ner projekttiden.

Michael var dock väl medveten om utmaningarna med att ha så många entreprenörer inblandade parallellt. Han såg därför till att i tidigt skede boka in möten med alla involverade och förklara projektets mål och vision.

– Jag var noga med att alla skulle förstå projektets upplägg och våra olika milstolpar och leveranser. Jag var även tydlig med att jag förväntade mig att man skulle göra sitt yttersta och att vi skulle hålla en mycket hög leveransnivå genom hela projektet.

Projektledningen har varit lyckad och Carina Edblad på Thomas Betong har prisat samarbetet som har genomsyrat projektet.

– Mindre än ett år efter att vi började anlägga grunden har fabriken öppnat. Det har vi klarat av tack vare att vi hela tiden har haft en nära samverkan mellan alla leverantörer och duktiga projektledare. Det är en fantastisk insats av alla inblandade.

  • Publiceratdec 12, 2017