Hyresgästskoordinator åt SiS

Statens institutionsstyrelse, SiS, ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. Vården och behandlingen bedrivs vid 23 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela Sverige. Sedan två år tillbaka har Hifab ett ramavtal med SiS.

Hifabs ramavtal avser projekt- och byggledning och inkluderar bland annat ett uppdrag som hyresgästsprojektledare för alla LVM-boenden i Sverige. Uppdraget innebär att agera motpart åt Specialfastigheter som är fastighetsägare. Uppdraget är ett heltidsvikariat som löper över ett halvår.

  • Plats Hela Sverige
  • Uppdrag Projektledning
  • Uppdragsgivare Statens institutionsstyrelse
  • Prjojekttid 2020-pågående
  • Kompetenser Byggnader,