Hållbart kontor för Aritco Lift

Aritco Lift AB planerade att utöka sin produktionskapacitet för privatägda hissar och stod inför vägvalet om de skulle flytta eller bygga ut det befintliga kontoret och produktionshallen. Med hjälp av Hifab Lokalutveckling utarbetades en lokalstrategi och Aritco tog därefter beslut om att flytta. Man bestämde även att på det nya kontoret skulle alla börja jobba aktivitetsbaserat. Utöver detta beslutades dessutom att göra kontoret och produktionsytorna till ett hållbarhetsprojekt.

När projektet var klart hade Hifab Lokalutveckling framgångsrikt hjälpt Aritco med lokalstrategi, förändringsledning, inredningskoncept, flytt och avveckling samt upphandling av inredning. Inredningen kom i slutändan att beså av 75 % begagnade och renoverade möbler.

Aritcos nya arbetsplats sträcker sig över 4000 kvm kontor och 12500 kvm produktionsyta. Inflyttning skedde i november 2018.

75 % av möblerna på Aritcos kontor är begagnade och renoverade. Fotograf: Jason Strong