dec 11, 2018

Hifab Lokalutveckling stöttar Aritco med förändringsledning vid flytt

Aritco blir ett föredöme och inspiratör när det gäller att skapa ett hållbart kontor med återanvända möbler.

När Aritco Lift AB skulle flytta och byta kontor hade de en tydlig vision: det nya kontoret skulle gå i hållbarhetens tecken och över 75% av möblerna skulle vara begagnade eller tillverkade av återanvänt material. Utöver det skulle det nya kontoret vara aktivitetsbaserat och anpassat till över 100 medarbetare samt inrymma en produktionsyta för företagets hissar. Aritco tog hjälp av Hifab Lokalutveckling som under resans gång har stöttat med bland annat förändringsledning och processer kring förnyat arbetssätt.

Lena Åberg är projektledare på Hifab Lokalutveckling och har varit uppdragsansvarig i projektet.
– Aritco har flyttat in till ett nytt, större kontor som inte bara rymmer 100 medarbetare utan även innefattar en yta på 12 500 kvm avsett för företagets hissproduktion. Vi har haft förmånen att vara involverade från start och hjälpt kunden med allt från förstudie och behovsanalys till att bistå i lokalförhandling och flyttlogistik.

Ett av kraven i flytten var att Aritcos hissproduktion skulle påverkas så minimalt som möjligt. Lena berättar att det var en helt ny erfarenhet för henne; att vara involverad i ett projekt där kunden hade full produktionstakt i princip hela tiden. Lena har fått hjälp av flera av sina kollegor på Hifab i projektet och en av dem är kollegan Johan Andersson Hernäng.
– Johans insats var avgörande för att produktionsflytten fortlöpte så smidigt. Hårt arbete i kombination med noggrann planering och stark förankring i organisationen resulterade i endast en veckas produktionsstillestånd i slutändan. Och en mycket nöjd kund!

Lena har under hela projektet jobbat nära Aritcos projektgrupp och tillsammans har de skapat förståelse kring flyttprocessen bland medarbetarna.
– En flytt innebär ju stora förändringar för många och därför är det viktigt att medarbetarna är med på tåget och att alla känner sig involverade. Eftersom Aritcos medarbetare nu flyttar till ett aktivitetsbaserat kontor har vi även stöttat med förändringsledning kring det förnyade arbetssättet.

Inte nog med Aritco har genomfört en stor flytt och utvecklat sitt arbetssätt, de har även haft höga ambitioner om att det nya kontoret ska ha tydligt hållbarhetsfokus. En annan kollega som Lena har fått stöttning av är Emma Berg Jonsson som bland annat har projektlett inredningen i flyttprojektet.
– Jag är så stolt över att vi tillsammans har hjälpt Aritco att skapa ett mer hållbart kontor. Vi överträffade det högt uppsatta målet och idag består kontoret av 75% begagnade, uppfräschade kontorsmöbler, i kombination med nytillverkade miljömöbler.

Det nya kontoret invigdes i slutet av november och Emma har fått glada tillrop från medarbetarna.
– Tacksamma medarbetare är ju verkligen ett kvitto på att vi har lyckats. Något annat som är härligt är att jag har fått flera positiva kommentarer från externa aktörer. Många har sagt att projektet både är snyggt och inspirerar till att tänka i banor av återanvändning och hållbara kontor. Det är härligt att vi får vara delaktiga i projekt som inspirerar!

  • Publiceratdec 11, 2018