Hållbar stadsdel – Roslags-Näsby växer fram

Täby kommun driver projektet i Roslags-Näsby och totalt kommer 1400 bostäder att byggas och vårdboende, förskola, handel och kontor etableras i området. Unikt för projektet är att 19 olika exploatörer är inblandade på en yta av nio hektar. Hifab bistår Täby kommun med projektledning för projektets utbyggnadsdel.

Hifab är med i alla stadier av projektet, från upprättande och genomförande till förvaltning och avslut. Projektet innefattar både en grov- och finentreprenad vilket innebär involvering i både rivning av befintliga byggnader i området samt ett samordnande ansvar för exploatörernas utbyggnad.

Täby kommun har högt satta mål för Roslags-Näsby när det kommer till hållbar stadsutveckling – både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Kommunen strävar efter att projektet ska vara ett nationellt föredöme inom hållbarhet, där fokus är på innovation och nytänkande.

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Projektledning
  • Uppdragsgivare Täby kommun
  • Prjojekttid 2018 - pågående
  • Kompetenser Anläggning,