jan 21, 2019

Nya stadsdelen Roslags-Näsby växer fram

På västra sidan av Roslags-Näsby station kommer en ny stadsdel att växa fram med hållbarhet i fokus. Hifab bistår Täby kommun med projektledning.

Täby kommun driver projektet i Roslags-Näsby och totalt kommer 1400 bostäder att byggas och vårdboende, förskola, handel och kontor etableras i området. Unikt för projektet är att 19 olika exploatörer är inblandade på en yta av nio hektar. Tobias Vallin och Erik Lind från Hifab bistår Täby kommun med projektledning för projektets utbyggnadsdel.
– Som projektledare är vi med i alla stadier av projektet, från upprättande och genomförande till förvaltning och avslut. Projektet innefattar både en grov- och finentreprenad vilket innebär att vi är involverade i både rivning av befintliga byggnader i området samtidigt som vi har ett samordnande ansvar för exploatörernas utbyggnad, berättar Tobias Vallin.

Täby kommun har högt satta mål för Roslags-Näsby när det kommer till hållbar stadsutveckling – både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Kommunen strävar efter att projektet ska vara ett nationellt föredöme inom hållbarhet, där fokus är på innovation och nytänkande.

En del av Tobias och Eriks arbete inkluderar att ha en helhetssyn över hållbarhetsarbetet i projektet.
– För Täby kommun är det viktigt att allt projektet gör ska genomsyras av hållbarhet, med smarta lösningar som minimerar klimat- och miljöpåverkan. Det kan vara stort som smått! Dels har projektet upprättat ett hållbarhetscenter i området där projektet informerar om vad vi i projektet, och privatperson, kan göra för miljön. Dels ser vi till att återbruka rivningsmaterial från byggnader i området som en del i ett nybyggt hus och en lekpark, förklarar Tobias Vallin.

Första inflyttningen till den nya stadsdelen beräknas ske 2021 och då hoppas Täby Kommun att det ska vara ”lika enkelt som självklart att leva på ett hållbart sätt i Roslags-Näsby”.
– I den framtida stadsdelen kommer det finnas gott om platser för elbilar, och under byggtiden jobbar vi på att det ska finnas cykelpooler och kickbikes i området. Vi hoppas att när första flyttlasset kommer så ska det just vara enkelt att leva på ett miljömedvetet sätt, avslutar Erik Lind.

Läs mer här om Roslags-Näsby.

  • Publiceratjan 21, 2019