Gång- och cykelbro i Helsingborgs hamn

I och med stadsförnyelseprojektet H+ ska det gamla hamn- och industriområdet i Helsingborg göras om till nya bostäder, kontor och affärer. Hifab är anlitade som projektledare när en futuristisk gång- och cykelbro ska byggas för att knyta samman det nya området med stadens centrum. Bron blir ca 200 m lång och kommer möjliggöra för gående och cyklister att på några minuter ta sig från den nya stadsdelen till tåg, bussar och färjor som avgår från Helsingborgs centralstation, Knutpunkten.

Klicka här för att se en film om projektet.