Ett pilotprojekt med återbruk av byggmaterial i fokus

På uppdrag av Göteborg Energi har Hifab varit med och lett ett pilotprojekt där en mindre del av verksamhetens kontorsmiljö har renoverats som ett test på hur deras framtida arbetsplats kan se ut. Projektet har präglats av återbruk – där målsättningen har varit att återbruka så stor del av såväl byggmaterial och inredning som möjligt.

Fördelarna med att återbruka byggmaterial i byggprojekt är många, samtidigt finns det även utmaningar. Med rätt kunskap och god planering går dessa att överbrygga på ett bra sätt. I det här projektet har allt från gipsskivor, isolering, takplattor/bärverk, WC-installationer till möbler och inredning återbrukats. Ett krav från Göteborg Energi var att alla befintliga installationer skulle behållas, vilket innebar att den nya rumsmiljön anpassades ut efter dem. Ett annat krav var att se till så alla rum blev tysta och inte så lyhörda.

80% av det första lagret gips återbrukades.

– Det vanligaste är att man river ut alla befintliga installationer för att de inte ska styra den nya planlösningen, men i det här fallet var det tvärtom. Därför blev det inte någon jättestor skillnad på rumsbildningen men då verksamheten hade behov av att fler mindre mötesrum kunde vi addera dessa, anpassat efter installationerna så att de nya rummen ändå uppfyller krav på luftmängd, ljudkrav och annat, säger Malin Tomasson, uppdragsansvarig på Hifab.

När det kom till WC-grupperna återbrukades det mesta även där. Rör, handfat och pappershållare monterades ner, vi valde att byta ut WC-stolar till snålspolande men sparade de gamla så kan de användas i behov om någon går sönder på andra ställen samtidigt som ytskikten gjordes i ordning. Därefter monterades allt upp igen och resultatet blev återbrukade WC-grupper – som kändes helt nya.

En av kontorets pulsytor där medarbetarna kan mötas.

– Det går självklart åt tid och resurser till att riva varsamt för att därefter restaurera och återställa men ändå med känslan att det är nytt och fräscht. Samtidigt sparar man in på inköps- och transportkostnader samt leveranstider, så det är ändå ett mycket mer resurssmart sätt att bygga på, säger Malin Tomasson och avslutar:

Genom en nära dialog med platschefen och byggbolaget samt kompetens kring byggmaterial, regler och lagkrav har vi lyckats återbruka 80% av det första lagret med gips, 75% av all inredning, alla takplattor samt en stor del av isoleringen. Alla installationer är befintliga, vi gjorde enbart några få justeringar. Och detta helt utan att tumma på estetik, kvalitet eller funktion. Det känns kul att ha varit med och lett utvecklingen och förhoppningsvis kan detta fungera både som en inspiration och kunskapskälla till andra som står inför samma resa.