Energi- och miljöcenter i Borås

Till följd av att Borås växer satsar nu Borås Energi och Miljö på ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk. Den långsiktiga planen är att trygga stadens framtida infrastruktur och uppfylla de uppsatta miljömålen för förnybar energiförsörjning.

Redan i uppstartsskedet var Hifab involverade med att upprätta rutiner kring KMA-frågor. Vårt uppdrag är i dagsläget att samordna arbetsmiljöfrågor mellan beställare och entreprenörer på byggarbetsplatsen. Sedan byggstart för tre år sedan har Hifab en arbetsmiljösamordnare på plats.

Byggarbetsplatsen där många ska samsas på liten yta.

  • Plats Borås
  • Uppdrag Arbetsmiljösamordning
  • Uppdragsgivare Borås Energi och Miljö
  • Prjojekttid 2011–2019
  • Kompetenser Miljö & hållbarhet,