Certifiering av pannoperatörer

Hifab erbjuder genom DU-Teknik specialiserade tekniska tjänster inom energi-, miljö- och processteknik riktat mot kraftvärmebranschen. DU-Teknik erbjuder även kompetensförstärkning till kunder i form av utbildningsinsatser. En nyligen uppdaterad föreskrift från Arbetsmiljöverket innebär att alla energi bolag i Sverige måste certifiera driftpersonal som ansvarar för övervakningen av de pannanläggningar som förser en stad med energi. Hifab har fått i uppdrag att ta fram ett utbildningspaket som matchar kraven i den nya föreskriften och kommer utbilda personal från exempelvis Göteborg Energi.