nov 26, 2019

Certifieringarna i full gång för pannoperatörer

Nu är det knappt ett år kvar till certifieringskravet för pannoperatörer träder i kraft den 1 december 2020. Hifab har hjälpt flera kunder genom certifieringsprocessen och ser att certifieringen ökar intresset för att kvalitetssäkra yrkeskunskaperna i branschen.

Arbetsmiljöverket bedömer att ca 12 000 pannoperatörer berörs, men i dagsläget har bara ett par hundra pannoperatörer klarat certifieringen. Hifab har nu påbörjat resan med att stötta så många kunder som möjligt genom certifieringsprocessen.

Magnus Pettersen, avdelningschef för Hifab DU-Teknik, är övertygad om att de nya certifieringskraven kommer att ge yrket en ökad status.

– Reaktionerna från kunderna har varit övervägande positiva. På kort sikt har ett par kunder uttryckt oro för att det ska bli svårare att hitta personal. Men de flesta kunder tycker ändå att kraven är rimliga att ställa på personalen. Jag är dessutom övertygad om att detta är rätt väg framåt för att få ökat intresse för yrket och kvalitetssäkra yrkeskunskaperna, säger Magnus Pettersen.

Hifab erbjuder kunderna kurser inför provskrivningen och hittills har ca 100 personer genomgått utbildning med mycket goda resultat på tentamen. Torbjörn Walfridsson är utbildningsledare och han ser tydligt att utbildningen ger varje individ mycket större chanser att lyckas.

– Det är många moment som pannoperatörerna ska klara av och mycket information som de ska ta in. Yrket är komplext och man ska behärska en bred palett av kunskaper för den nivå på provet som Arbetsmiljöverket har satt upp. Vår utbildning fräschar både upp kunskaperna och hjälper pannoperatören att klara tentamen.

Hifab har en omfattande utbildningsverksamhet anpassad för värme- och kraftvärmeverk. Verksamheten innefattar skräddarsydda utbildningar för de system som kunden arbetar med eller kommer att arbeta med.

–Våra kursledare har mycket goda teoretiska kunskaper och en lång praktisk erfarenhet inom kraft-, värme och processindustrin. Det gör att vi alltid kan säkerställa att vi har bra koppling mellan teori och praktik i våra utbildningar, något som är återkommande i kursutvärderingarna, säger Magnus Pettersen.

Hifab DU-Teknik erbjuder teknisk uppdrags- och konsultverksamhet inom process- och energiteknik. Vi arbetar primärt inom kraftverksindustrin där vi hjälper till att anlägga eller modernisera anläggningar.

Fakta

Kravet i AFS 2017:3 innebär att alla som arbetar som pannoperatörer ska ha klarat certifieringstentamen senast 1 december 2020. Totalt ska pannoperatören behärska 16 kapitel i den nya AFS:en, vilket innebär att man ska svara rätt på minst 50% av frågorna i varje kapitel. Dessutom ska deltagarna ha minst 70% rätt på provfrågorna som helhet.