Bolidens djupförvar för processavfall

Gruv- och metallföretaget Boliden anlägger ett djupt bergförvar i syfte att slutdeponera kvicksilverhaltigt och annat farligt processavfall. Djupförvaret anläggs under bolagets eget kopparsmältverk Rönnskär, i Skelleftehamn.

Hifab har fått ansvaret att koordinera utredningsarbetet och bidra med specialistkunskaper inom miljö- och barriärutredningar. Projektet omfattar undersökningar av berggrund, så väl som tekniska och arbetsmiljömässiga aspekter kring hantering och deponering av avfall. Målet med djupförvaret är att det farliga avfallet ska begravas djupt, i tryggt förvar, och ska ligga oåtkomligt för all framtid.

  • Plats Skellefteå
  • Uppdrag Koordinera utredningsarbete inom miljö- och barriärutredningar
  • Uppdragsgivare Boliden
  • Kompetenser Miljö & hållbarhet,