dec 12, 2017

Hifab leder utredning när Boliden bygger unikt djupförvar

I Skelleftehamn ska gruv- och metallföretaget Boliden bygga ett djupförvar under sitt eget smältverk, Rönnskär. 300 meter ner i berggrunden ska en slutdeponi för farligt processavfall anläggas. Hifab har fått ansvaret att koordinera utredningsarbetet för att kunna avgöra att djupförvaret blir så säkert som möjligt. I flera tusen år ska förslutningen hålla utan underhåll eller övervakning.

Sedan 1930 har smältverket Rönnskär producerat främst koppar, bly, zink, silver och guld från gruvkoncentrat och på senare tid även från kasserad elektronik. Processerna skapar dock restavfall och idag finns närmare 300 000 ton avfall placerade i olika lagerplatser på området. Boliden har sedan många år haft för avsikt att slutförvara och 2006 påbörjades processen om att anlägga och drifta ett djupförvar.

– Ett djupförvar innebär konkret att processavfall skickas djupt ner i berget och sen stänger vi igen utrymmet i flera tusen år. A och O är därför att skapa ett så säkert förvar som möjligt och minimera riskerna att tungmetaller från avfallet läcker ut, förklarar Ida Tjerngren som är ansvarig projektledare för projektet.

Boliden har sedan tidigare fått godkänt av Mark- och miljödomstolen att anlägga ett djupförvar. Nästa steg i processen är att även få godkänt på att ta själva anläggningen i drift.

– För att vi ska kunna deponera avfallet i berggrunden behöver vi göra noggranna undersökningar som visar att berg, barriärer och avfall tillsammans bildar ett säkert förvarssystem, berättar Ida.

Som projektledare samordnar Ida arbetet med att ta fram en utredningsrapport som ska ligga till grund för Mark- och miljödomstolens bedömning. Rapporten fokuserar på tre olika delar; bergets kvalitet, vilken typ av restavfall som ska deponeras samt barriärerna – det vill säga hur bergrummen ska förslutas så att avfallet hålls på plats.

– Till min hjälp har jag bland annat min kollega Susanna Wold som är chef på Hifabs miljöavdelning och som har forskat om just barriärer. Hennes expertkunskap kommer väl till pass. Tillsammans med Boliden, och flertal andra experter, kan vi på ett metodiskt tillvägagångssätt räkna ut bergets hållfasthet och därefter ta fram förslag på olika typer av barriärer. Just nu håller vi på att gå igenom för- och nackdelarna med olika typer av barriärer, exempelvis cementinslutning.

Idas stora utmaning som projektledare är att få ihop alla delarna till en tydlig rapport. Det är många olika personer som är inblandade och utredningen täcker frågor som sträcker sig över en rad kompetensområden. Allt från geologi, kemi och hydrogeologi till drift, transporter, masshantering samt miljö- och arbetsmiljöfrågor.

– För att vara en bra projektledare krävs struktur men framför allt engagemang och intresse. Och engagemang är inte svårt att uppbåda i det här projektet. Det här är det enda djupförvar som jag kommer att bygga i hela mitt liv. Det är unikt! Det är helt enkelt jätteläckert att få vara med om! avslutar en nöjd Ida Tjerngren.

  • Publiceratdec 12, 2017