Besiktningsansvar för nya Slussen

Efter 80 år i tjänst är Slussen utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Framtidens Slussen blir en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik.

Hifab har sedan tidigare varit involverad i Slussen-projektet och bidragit med kompetens inom projekteringsledning och projektledning för delområden Land och Berg samt med teknikstöd för teknisk försörjning. Sedan maj 2018 bistår vi åter projektet med vår expertis. Denna gång är vi besiktningsansvarig för tre entreprenader; styr- och övervakningsinstallationer, el-kraft och belysning.

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Besiktning
  • Uppdragsgivare Stockholms stad
  • Prjojekttid 2011-2014, 2018 - pågående
  • Kompetenser Besiktning,