apr 08, 2018

Milstolpe för spårvägsbygget i Lund – 5000 ton tung bro på plats

Med ett precisionsarbete utöver det vanliga flyttades en 5000 ton tung motorvägsbro på plats längst sträckan E22 utanför Lund i söndags. Den nya bron är en del av spårvägsbygget som sträcker sig mellan Lunds central och den nya Europeiska forskningsanläggningen ESS nordöst om staden.

Den gigantiska brokonstruktionen av betong har gjutits på platsen för att sedan med rigorös planering och logistik långsamt flyttas till den plats där den gamla bron låg. Se film när bron flyttas på plats.

Hifab har uppdraget som byggledare för alla markarbeten som rör den sex kilometer långa spårvägssträckan och på senare tid har det varit stort fokus på att få den tunga bron på plats.

– Som byggledare har jag varit med från start och är involverad i  alla förberedelser som har lett fram till den så kallade lanseringen av bron. Det har varit ett omfattande arbete med allt från ledningsomläggningar till schaktning och besiktning av mark och schaktbotten. Nu kan vi alla pusta ut lite innan det är dags för nästa etapp, berättar Björn Ståhle, byggledare från Hifab.

Med bron väl på plats är det dags att återfylla det schaktade hålet där bron placerats och se till så att trafiken på E22 kan börja flyta på så snart som möjligt igen.

Bron ersätter den gamla vägporten som är för liten när Lunds nya spårväg ska dra fram här. Det nya, bredare brospannet ska hantera spårvägens dubbla spår i mittfältet av bron, körfält för bilar på båda sidor om spårvägen samt dubbla gång- och cykelbanor.

  • Relaterade nyheter: Hifab är projektledare när en ny stadsdel växer upp kring forskningsanläggningen ESS utanför Lund. Läs mer här.
  • Publiceratapr 08, 2018