okt 20, 2017

Innovation och framtid möts i Lunds nya stadsdel

I nordöstra delen av Lund växer den nya stadsdelen Brunnshög upp runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Visionen är att här ska det skapas en mötesplats för människor, kunskap, innovation och kultur. Hifabs projektledare Martin Håkansson berättar om den innovativa stadsdelen som på sikt kommer att sysselsätta och bosätta närmare 40 000 personer.

Visionsbilderna som arkitekterna har tagit fram för nya Brunnshög för tankarna till en scen från någon utopisk science fiction film. En framtidsbild träder fram där världens främsta forskningsanläggningar binds samman med den nya stadsdelen som ska vara ett europeiskt föredöme för hållbart byggande.

– Just nu är det bara åker där Brunnshög ska växa fram, men i framtiden kommer motsvarande invånarantalet i hela Trelleborg att arbeta och bo i stadsdelen, förklarar Martin Håkansson som är projektledare för Tekniska förvaltningens räkning. Hans huvudfokus är realiserandet av centrala Brunnshög vilket utgör hjärtat i den nya stadsdelen.

Projektet löper på i snabb takt och redan under inledningen av 2018 planeras gator, torg, parker och övrig infrastruktur att anläggas i den första exploateringsetappen i centrala Brunnshög. De första byggherrarna sätter spaden i marken redan under sensommaren 2018 och då måste infrastrukturen finnas på plats.

– Som projektledare koordinerar jag dels det interna arbetet inom Tekniska förvaltningen, jag ansvarar för upphandlingar av projektörer och entreprenörer, samordnar med ledningsägarna och jag ser till att budgeten hålls och att tidsplanen följs. Min roll skapar kvalitet i projektet och är nödvändig för att allt ska gå ihop i slutändan, berättar Martin.

Martin gillar att jobba i ett högaktuellt projekt och han uppskattar Lunds kommuns ambition om ett Brunnshög som ska ta ”lokalt ansvar för det globala klimatet, och bli ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbart”. Projektet drivs bland annat av det så kallade tredjedelsmålet, vilket innebär att en tredjedel av trafiken i Brunnshög ska utgöras av kollektivtrafik, en tredjedel av biltrafik och en tredjedel av gång- och cykeltrafik. För att leva upp till det målet måste det tänkas helt nytt vad gäller infrastrukturen.

– Eftersom allt fler lockas till städerna gäller det att tänka i nya banor kring stadsbyggandet. Här står jag nu mitt uppe i ett projekt som verkligen ligger i framkant, med innovativa lösningar, tydlig hållbarhetsprägel och toppmodern infrastruktur. Det är oerhört inspirerande att få vara en del av det här, avslutar Martin.

Visionsbilder av nya Brunnshög. Illustrationer: Kontoret, COBE Arkitekter och White

  • Publiceratokt 20, 2017