jan 06, 2020

Lunchseminarium: Globala målen och vattenanvändning

  • Datum: 28 januari 2020 kl 11.30-13.00
  • Plats: Hifabs kontor, Magasingatan 22, Göteborg
  • Osa senast 24 januari
  • Läs mer om Agenda 2030.

På lunchseminariet den 28 januari fördjupar vi oss i utmaningar och nya lösningar kring vattenhantering inför en framtid där vattnet även i Sverige är en livsviktig fråga, både som bristvara och hot. Vid HSB Living Lab testar man i full skala energiåtervinning ur och återanvändning av gråvatten som en möjlig framtida modell för flerbostadshus. Samtidigt driver Göteborg stad flera spännande, kreativa och pedagogiska projekt om hur dagvatten kan omvandlas från problem till resurs i stadsmiljön.

Vi lyssnar till:

Agenda

  • 11.30 Lunch
  • 11.55 Vi hälsar välkommen
  • 12.00 Jens Thoms Ivarsson – Rain Gothenburg. Hur kan Göteborg bli världens bästa stad när det regnar?
  • 12.30 Madelaine Doufrix – HSB Living Lab. Återvinning av gråvatten i byggnader
  • 13.00 Avslut med möjlighet för vidare mingel

  • Publiceratjan 06, 2020