Agenda 2030

Seminarieserie om de globala målen

Agenda 2030 och Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om. Där sägs att alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås till år 2030. Utan brett samarbete i samhälle och näringsliv kan vi inte uppnå målen i Sverige eller i resten av världen. Men alla vet inte idag vad de målen handlar om, hur vårt arbete i samhällsbyggnadsbranschen påverkas eller hur vi konkret kan påverka uppfyllandet av de Globala målen genom våra verksamheter och uppdrag.

Det är därför vi på Hifab har bestämt oss för att bjuda in kollegor, kunder och samarbetspartners till gemensam kunskapsutveckling om målen genom exempel och projekt från verkligheten.

Hifab genomför en kunskapshöjande seminarieserie under året för att göra målen mer relevanta för oss i byggsektorn. Vi har valt att utgå från mål 11 Hållbara Städer och Samhällen som är det vi arbetar för dagligdags och under fyra träffar fokuserar vi på teman som knyter an samt inkluderar andra mål. De teman vi valt ut är Klimat, Biologisk Mångfald, Vatten och Innovation där vi ser en stor påverkan och möjlighet genom vårt arbete inom byggsektorn och samhällsbyggnad. Vi kommer att kombinera ny kunskap med praktiska exempel med ambitionen att göra målen mer relevanta och konkreta för oss.

Nästa träff: 28 januari 2020

På lunchseminariet den 28 januari fördjupar vi oss i utmaningar och nya lösningar kring vattenhantering inför en framtid där vattnet även i Sverige är en livsviktig fråga, både som bristvara och hot.

Tidigare träffar