dec 18, 2018

Hifab projektledare när SiS bygger ut ungdomshem i Kalix

Statens institutionsstyrelse, SiS, verksamhet är av stor vikt för barn och unga i behov av vård och stöd och Hifab innehar projektledningsuppdrag i varierande roller på flera orter i Sverige, bland annat i Kalix, Uddevalla och Hässleholm.

Statens institutionsstyrelse, SiS, arbetar för att bryta kriminalitet och rädda barn och unga från missbruk. Antalet platser på ungdomshem möter inte dagens behov och därför expanderar SiS sin verksamhet och bygger ut ungdomshemmet i Johannisberg, Kalix. Hifab har sedan ett år tillbaka ett ramavtal med SiS, och stöttar bland annat med projektledning i uppdraget.

Anna Gussetti från Hifab är ansvarig projektledare och utsedd att bevaka SiS centrala och lokala intressen under hela byggprocessen.

– Byggprojektet genomförs i flera etapper och innefattar nybyggnation av två avdelningar, en skola och en utbildningsverkstad för karaktärsämneskurser. Här bygger vi med ungdomarna i centrum och alla vård- och lärmiljöer är utformade för att stödja deras möjligheter att skapa sin egen plats för förändring.

Första spadtaget till utbyggnaden av Johannisberg. Foto: SVT

I det aktuella projektet i Kalix är Hifab, genom Anna Gussetti, inte bara ansvarig för projektledning utan även delaktig i en övergripande översyn och effektivisering av hela institutionsområdet i Kalix. Anna är även involverad i samverkansarbetet mellan SiS, Specialfastigheter, arkitekt och lokala entreprenörer.

Vid årsskiftet 2019-2020 beräknas projektet vara klart och verksamheten har då utökat från tre till fem avdelningar.

Läs mer här:

  • Publiceratdec 18, 2018