maj 17, 2019

Hifab ansluter sig till branschinitiativ – Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Kopplat till detta initiativ har aktörer från bygg- och anläggningsbranschen gått samman och skapat en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor.

Hifab har anslutit sig till detta kraftfulla initiativ och tillsammans med ett 100-tal aktörer utmanar vi nu oss själva och andra i branschen till att uppfylla det svenska målet om nollutsläpp av växthusgaser år 2045. Läs mer om vägen framåt (färdplanen) här.

– Hifabs ambition är att vara en aktiv aktör i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi har länge arbetat med hållbarhetsfrågor inom bolaget och mot våra kunder och jag är övertygad om att vi kan bidra med kunskap och erfarenhet i det fortsatta arbetet mot ett klimatneutralt samhälle. Det blir också en kraft framåt när så många aktörer samverkar, säger Fredrik Holmström, Hifabs hållbarhetschef.

Alla aktörer inom bygg- och anläggningssektorn behöver samverka för att nå klimatneutralitet och givetvis vill Hifab bidra.

– Vi behöver öka medvetenheten kring dessa frågor och som ett steg i rätt riktning arrangerar vi nu en kunskapshöjande seminarieserie med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen. Den första träffen är den 18 juni på vårt kontor i Göteborg med tema klimat. Förhoppningen är att vi kan få fler aktörer engagerade och involverade, förklarar Fredrik Holmström.

Mer information

  • Publiceratmaj 17, 2019