jul 01, 2019

Frukostseminarium: Globala målen och biologisk mångfald

Gå direkt till anmälan

  • Datum: 10 september 2019 klockan 07.30-9.00
  • Plats: på Hifabs kontor i Göteborg, Magasinsgatan 22
  • Osa senast 5 september.
  • Läs mer om Agenda 2030.

På frukostseminariet den 10 september söker vi svar på frågor kring naturen i staden. Göteborgs Stad har arbetat fram en strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Varför behövs en sådan och hur används den i verkligheten? Samtidigt finns det även kommunala och privata fastighetsägare som prioriterar investeringarna i utemiljöer. Vad skapar gården eller grönskan mellan husen för värden? Hur påverkas människors välbefinnande av kvalitén hos livsmiljöerna?

Våra föreläsare​

Karin Meyer, miljöutredare på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, berättar om hur staden arbetar för att få både en tät och grön stad.
Charlotte Horgby, Familjebostäder i Göteborg, pratar om hur de arbetar med sina gårdar och utemiljöer.

Agenda

  • 07.30  Frukost
  • 07.55  Hifab hälsar välkomna
  • 8.00–8.30 Karin Meyer. Hur arbetar Göteborgs stad med biologisk mångfald och ekosystemtjänster i stadsutvecklingen?
  • 8.30–9.00 Charlotte Horgby. Bostadsgården och utemiljöerna
  • 9.00  Avslut. Möjlighet för vidare mingel 

 

  • Publiceratjul 01, 2019