apr 04, 2023

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2022 för Hifab Group AB – Ett stärkt resultat och tydligt fokus på utveckling

Hifab Group AB (publ) har idag, den 4 april 2023, offentliggjort årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022. Här hittar du rapporten i sin helhet. 

VD-ord:

Trots en avvaktande marknad kantad av snabba förändringar kan 2022 sammanfattas som en vändning för Hifab med stärkt lönsamhet och ett förtydligat fokus på oberoende rådgivning och projektledning inom fastigheter och samhällsbyggnad.

Omsättningen under året uppgick till 296,2 (316,4) MSEK och rörelseresultatet landade på 4,5 (-17,8) MSEK. En klar förbättring jämfört med föregående år som tydligt indikerar att vårt förändrings- och utvecklingsarbete ger effekt.

Initiativ för stärkt lönsamhet
Under året har vi genomfört en rad aktiviteter för att stärka lönsamheten genom att sänka kostnader och öka effektiviteten. Stegvis har vi anpassat våra stödfunktioner och förenklat våra processer med ett ökat fokus på våra kunder och uppdrag. Det har resulterat i cirka 20% lägre affärsstödskostnader, en orderstock som vuxit med 25% och en debiteringsgrad som är tre procentenheter högre jämfört med 2021.

Vår roll i en föränderlig värld
Marknaden har under året präglats av olika utmaningar för våra kunder i form av ökande inflation, stigande räntor samt höga energi- och materialkostnader. Samtidigt befinner vi oss i en
snabb omställning där drivkrafter inom hållbarhet, ekonomi och digitalisering sätter nya förutsättningar för projekt inom fastigheter och samhällsbyggnad.

Vår roll är att mixa vår långa erfarenhet och gedigna förståelse för byggprocessen med ny kompetens inom de områden som förändras snabbast. Som en del i den utvecklingen lanserade vi Hifab Advisory som möter branschens ökande behov av strategisk rådgivning genom att erbjuda vass strategisk kompetens i kombination med hög branschkännedom och affärsförståelse. Med Advisory har vi nu ett unikt helhetserbjudande som stärker vår position som oberoende rådgivare och projektledare inom fastigheter och samhällsbyggnad.

En hållbar strategi
Vi har satt en ny strategi som fullt ut integrerar hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet – den bygger på två fundamentala hörnstenar: Hur vi gör skillnad och hur vi tar ansvar. Våra mål för 2023 utgår ifrån ett holistiskt perspektiv på vår affär, med fokus på hur vi kan bidra till en hållbar utveckling i våra uppdrag. Vi har identifierat sex hållbarhetsområden där vi kommer mäta vår kompetens, kundernas prioriteringar och utvecklingen i vår uppdragsportfölj. För att tydliggöra vårt ansvar i den egna verksamheten har vi satt målet att vara klimatneutrala senast 2028.

Nicke Rydgren
VD
Hifab