dec 13, 2021

Ytterligare SCADA uppdrag för Hifab i Bangladesh

Hifab är anlitade för en förstudie och utbildningsinsatser när Bangladeshs största elleverantör, BREB, startar upp ett pilotprojekt inom SCADA. Projektet innefattar fördelningen och användandet av energi till den del av landets kraftnät som BREB ansvarar för, bland annat 90 000 byar på landsbygden. 

Näringslivets Internationella Råd, NIR, har ett program som kallas Sustainability Impact Accelerator. Genom detta program genomförs utbildnings- och kapacitetshöjande insatser hos utvecklingspartners i OECD/DAC länder i syfte att genomföra hållbara projekt i enlighet med Agenda 2030. Hifab har nu vunnit en upphandling av NIR för att göra en förstudie och en utbildningsinsats hos Bangladesh Rural Electrification Board, BREB, när de nu ska genomföra ett SCADA pilotprojekt. BREB är Bangladesh största kraftföretag och ansvarar för all elförsörjning på landsbygden.

Kåre Sundin, marknadsområdeschef för utland på Hifab, är mycket nöjd över den vunna upphandlingen. Han ser det som ett kvitto på att Hifab verkligen kan både landet och sektorn och att vi har mycket duktiga konsulter inom området.

– Vi har under en längre tid intresserat oss för NIR och deras SustainabilityImpact Accelerator program och ska nu göra vårt yttersta för att leverera uppdraget på allra bästa sätt. BREB är Bangladesh största elleverantör och förser 100 miljoner människor med elektricitet. Det är mycket roligt att vi får komma in och hjälpa dem i deras teknik- och organisationsutveckling. Vår insats kommer främst innebära att hjälpa BREB att förstå nyttan med SCADA och sedan utbilda dess personal.

SCADA är ett system för övervakning och styrning av processer, i BREBs fall fördelningen och användandet av energi i deras kraftnät, vilket bland annat innefattar 90 000 byar på landsbygden.

– Hifabär en utmärkt partner till NIR och BREB i detta projekt tack vare vår gedigna kunskap om både Bangladesh och SCADA-system. Vi är sedan tidigare engagerade i tre stycken pågående energiuppdrag i Bangladesh som alla innehåller SCADA-system och som har gett oss en stor förståelse för komplexiteten i systemet. Hifab har dessutom varit etablerade i Bangladesh sedan 1987 vilket skapar en stor trygghet för alla inblandade. Vi kan vår sak!

Under början av 2022 kommer Hifab att mobilisera fem stycken erfarna konsulter till uppdraget vilka kommer jobba nära BREBs högsta ledning för att se till att insatsen i sin helhet levereras enligt tidplan och når ut i kundens organisation på bästa sätt.

  • Publiceratdec 13, 2021