maj 27, 2021

Vunnet nationellt ramavtal för Migrationsverket

Migrationsverket är en svensk myndighet vars uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap.

Nu har Hifab vunnit ett nationellt ramavtal gällande byggprojektledning för Migrationsverket, ett avtal som sträcker sig på två år med möjlighet till förlängning. Hifab bistår med konsulter inom byggledning och projektledning samt byggadministration.

Farshad Saba, marknadsområdeschef Öst säger:

– Uppdragen kommer att efterfrågas på olika geografiska platser vilket passar oss på Hifab bra eftersom vi har en nationellt spridd organisation. Vi kan anpassa oss efter kunden och vi kommer att jobba flexibelt och samarbeta mellan kontoren. Uppdragen kommer att variera och innebära allt från tidsatta projekt med klara mål till korta, snabba konsultinsatser.

– Migrationsverkets verksamhet bedrivs i hyrda lokaler och vi kommer kunna agera som beställarens förlängda arm mot fastighetsägare. Tillsammans kommer vi se till att Migrationsverket har lokaler som är anpassade efter deras behov.

  • Publiceratmaj 27, 2021