apr 28, 2020

Viktig transportkanal över floden Padma i Bangladesh

Hifab anlitas när Bangladesh bygger ny järnvägsförbindelsen som förbättrar landets kommunikationsnätverk markant.

Hifab International tecknade nyligen ett avtal med den bangladeshiska armén. Hifab kommer att arbeta som teknisk konsult i järnvägsdelen av projektet, kallat ”Padma Bridge Rail Link Project”. Padma är en av de största floderna i Bangladesh och flyter genom både Indien och Bangladesh.

Projektet, som ska bygga en järnvägslinje över floden på 172 km, började i juli 2018 och planeras vara klar i december 2024.

– Järnvägslinjen kommer att vara den viktigaste transportkanalen som förbinder centrala Bangladesh med de västra och sydvästra delarna av landet. När allt är klart kommer landets kommunikationsnätverk förbättrats till en aldrig tidigare skådad nivå, förklarar Nathalie Tranefeldt, avdelningschef för Hifab International World Wide.

Den nya järnvägsförbindelsen kommer att förkorta reseavståndet mellan huvudstaden, Jessore och Khulna med 308 km. Det kommer också att minska avståndet från huvudstaden Dhaka till Darsana och Benapole med 168 km respektive 318 km, vilket ger en enorm tidsinsparning för resenärer. Projektet innefattar även komplexa broar över floden Padma, avsedda för såväl gång-, väg- och rälstrafik.

Projektet förväntas öka den ekonomiska utvecklingen i Bangladesh, särskilt i de sydvästra delarna av landet. BNP beräknas öka med 1,5%.

Hifabs konsulter startade i början av 2020 och kommer att jobba tills järnvägslinjen är färdigbyggd 2024.