maj 10, 2022

VD-anförande från årsstämma 2022

 

I filmen nedan kommenterar Nicke Rydgren, VD på Hifab, vårt resultat för helåret 2021 och första kvartalet 2022. Han ger även sitt perspektiv på trender inom samhällsbyggnad och fastighetsutveckling, och vad det betyder för oss som rådgivare och projektledare. Avslutningsvis blickar han framåt och pratar om Hifabs nästa steg.