mar 26, 2024

Utveckling av stadsrummet står i fokus när kvarnområdet i Mjölby utvecklas

Kvarnanläggningen i Mjölby, ett av ortens mest kända landmärken, kommer att göras om från industrilokaler till bostäder och centrumverksamhet. Hifab är involverade som projektledare och som operativ och strategisk rådgivare till fastighetsägaren när en viktig del av framtidens Mjölby utvecklas.

Att skapa och utveckla en ny centrummiljö och ett inbjudande stadsrum är ett par av målen när kvarnanläggningen och det anslutande området bildas om.  

Fokus ligger på att hela området ska utvecklas och bli mer inbjudande, samtidigt som kvarnbyggnadernas kulturhistoriska värden bevaras, säger Robert Söderberg, Affärschef för Hifab i Jönköping. 

Hifab är involverade i ett tidigt skede och stöttar fastighetsägaren i förstudien och projekteringen, och för dialog med kommun och myndigheter om detaljplanarbetet. Flera faktorer bidrar till projektets komplexitet, som att kvarnanläggningen är kulturminnesmärkt och att tågspår finns i anslutning till byggnaden.  

– Vi för exempelvis en dialog med Länsstyrelsen då biotopskyddet har behövts beaktas i delar av området, och en dialog med Trafikverket då byggnaderna ligger nära tågspåret och det finns en nybyggd perrong precis intill, säger Robert Söderberg. 

Kvarnanläggningen har ett viktigt symbolvärde som landmärke och är synligt från flera platser i Mjölby. 

– Det ställer extra stora krav på att såväl allmänna ytor som bostäder i området blir attraktiva, avslutar Robert Söderberg. 

  • Publiceratmar 26, 2024