okt 24, 2019

Utbyggnation av Ahlsells centrallager i Hallsberg

Projektet landar långt under budget när Hifab projektleder

Ahlsells centrallager i Hallsberg är ett av de största i Europa och även en av Nordens viktigaste knutpunkter för transporter. Carlos Jansson på Hifab har projektlett utbyggnaden av Ahlsells centrallager i Hallsberg med hjälp av Mathias Holmstedt som byggledare. Utbyggnaden om 10 000 kvm ska öka effektiviteten ytterligare för Ahlsell och förbättra logistikresan.

– Projektet har egentligen bestått av två etapper. Först byggdes en stor lagerhall för rör på 12 500 kvm, en specialanpassad byggnad för att kunna hantera rör av alla sorter. Etapp 2 har bestått av en lagerombyggnad om ca 10 000 kvm med nya personalutrymmen om ca 1700 kvm, förklarar Carlos Jansson som har varit involverad i projektet sedan 2016.

Totalt består nu anläggningen i Hallsberg av över 80 000 kvadratmeter under tak. Över 800 personer arbetar dygnet runt med att ta emot, packa och skicka i väg produkter inom installation. 160 långtradare med 4 800 kubikmeter varor passerar centrallagret varje dag, året runt. För att hantera de stora volymerna har Ahlsell genomfört utbyggnationen för att ytterligare kunna öka effektiviteten under hela processen; från beställning till leverans av varor till kund.

Under projektets gång har Carlos och hans kollega Mattias Holmstedt haft en nära dialog med både fastighetsägaren Ragde Eiendom och hyresgästen Ahlsell. Det har ställts stora krav på projektorganisationen och på projektledaren för att säkerställa att allting flyter på enligt plan.

– Det som har varit lite av en extra utmaning är att produktionen har varit i full gång under hela projektet och det har givetvis funnit en oro för eventuella produktionsstopp. Men med hjälp av tydlig kommunikation har vi löst det mesta. Vi har varit väldigt noga med att löpande informera om vad som sker. Varje vecka har vi skickat ut ett informationsbrev som beskrivit kommande moment som eventuellt kunde störa verksamheten på något vis. Det har skapat ett förtroende i organisationen, alla känner sig lugnare när de har blivit involverade.

Förutom extra fokus kring kommunikation har Carlos ägnat mycket tid åt att arbeta med ekonomi, göra uppföljningar och lämna prognoser. I slutändan landade projektet på ca 4% under budget och Carlos känner sig mycket nöjd.

– Genom god projektledning har vi möjlighet att styra projektet och se till så att allt sker enligt tidplan och på utsatt budget. Nu när vi landar under budget får vi dessutom möjlighet att starta igång några nya projekt. Alla inblandade parter blir då såklart väldigt nöjda och glada!

  • Publiceratokt 24, 2019