jun 30, 2023

Underhållsplaner – ett strategiskt verktyg för fastigheter

Mia Wahlgren och Emilia Sandström inledde för några månader sedan sitt examensarbete på Hifab, där de valde att fördjupa sig i underhållsplaner. Ett verktyg som hjälper till att förvalta fastigheter på ett ekonomiskt hållbart sätt där den tekniska livslängden förlängs. Intresset har visat sig vara stort och Mia och Emilia har under våren format ett konkret erbjudande kopplat till underhållsplaner. Och nu – lagom till att de tar examen – har förfrågningarna börjat komma in.

Underhållsplaner

Mia Wahlgren och Emilia Sandström

 

Mia Wahlgren och Emilia Sandström läser sitt sista år på utbildningen Byggproduktionsledare vid KYH i Malmö. Inför deras sista LIA-praktik föll valet på Hifab och i samband med det bestämde de sig för att även skriva sitt examensarbete på Hifab.

– I princip alla fastighetsbolag arbetar med underhållsplaner i någon form men det är inte alla som har en långsiktig plan. Det vi ser är att man kan vinna både ekonomiska och miljömässiga fördelar genom att ta fram en underhållsplan som sträcker sig över 50 år och samtidigt väva in arbetet kring underhåll i sin årscykel, säger Mia Wahlgren och fortsätter:

Som en del av vårt arbete har vi träffat och intervjuat flera fastighetsbolag. Vi har delat med oss av våra tankar och en tänkt arbetsprocess för att ta fram en långsiktig underhållsplan – och gensvaret har varit väldigt positivt, säger Mia Wahlgren.

Ett ekonomiskt planeringsverktyg
Underhållsplanen fyller flera viktiga funktioner. Dels är den ett verktyg för att optimera fastighetens värde genom att bibehålla dess skick och förlänga hållbarheten. Samtidigt hjälper den även till att jämna ut och balansera kostnaderna över tid.

– Underhållsplanen är ett ekonomiskt planeringsverktyg. När du har långsiktig koll på helheten får du ut en rättvis ägandekostnad där du kan beräkna hur mycket fastigheten kommer kosta per kvadratmeter under så lång tid framåt som underhållsplanen sträcker sig. Det i sin tur gör det enklare att besluta om hyresnivåer och förbättringsåtgärder, säger Emilia Sandström och avslutar:

Det är väldigt givande att göra det här arbetet och samtidigt vara med och utveckla såväl utformningen av som synen på underhållsplaner. Vi har redan nu fått i uppdrag att stötta olika fastighetsbolag med det här arbetet och många ser värdet av att integrera underhållsplaneringen i den övriga affärsplaneringen.

Sammanfattning:

Ett ekonomiskt planeringsverktyg
En väl utformad underhållsplan fungerar som ett ekonomiskt planeringsverktyg, där du kan balansera och jämna ut dina kostnader, få en korrekt ägandekostnad och säkerställa att fastigheten förvaltas på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Årlig arbetsprocess kopplad till underhållsplanen
För att inte riskera att underhållsplaneringen blir en engångsinsats bör en årlig arbetsprocess kopplad till planen utformas och därefter följas upp löpande.

Ju mer långsiktig desto bättre
En underhållsplan som sträcker sig över 10 år är bra – men för att få ut maximal effekt av underhållsplaneringen är det smart att skapa en plan som sträcker sig över 50 år. På så sätt får du med alla stora kostnader som till exempel takomläggningar, fasadrenoveringar och stambyten.

 

  • Publiceratjun 30, 2023