nov 01, 2021

Toppbetyg för Hifabs hållbarhetsarbete

Nära full pott.

Hifab får toppbetyg för sitt hållbarhetsarbete i en färsk utvärdering av försörjningssektorns inköpscentral SINFRA.

Samtidigt lyfter Världsbanken fram Hifab som en förebild inom affärsetik och antikorruption.

– Vi har jobbat intensivt i tre års tid med hållbarhet ur alla aspekter. Och nu ser vi resultatet vilket förstås är jätteroligt, säger Hifabs hållbarhetschef David Lindgren.

Omvärlden ställer allt högre krav på att företagen har ett tydligt och konkret hållbarhetsarbete inom både miljö, arbetsmiljö, korruption och socialt ansvarstagande.

– Tidigare ställde beställarna framför allt hållbarhetskrav på tillverkarna och entreprenörerna. Men idag omfattas även konsultföretagen, vilket sätter press på oss att jobba ännu hårdare med de frågorna. Och SINFRAs senaste utvärdering visar att vi har lyckats bra, säger David Lindgren.

– Förr brukade upphandlarna nöja sig med några frågor om ISO-certifiering. Idag får vi konkreta frågor om hur vi hanterar specifika hållbarhetsfrågor och då måste vi ha ordentligt på fötterna för att kunna ge ett svar och kvala in för att få lämna anbud.

David Lindgren, Hifabs hållbarhetschef, har varit med och utvecklat bolagets antikorruptions­program.

Så hur har ni gått till väga för att uppnå detta?

– Vi har drivit flera parallella processer som tillsammans gett resultat. Grunden har varit att arbeta systematiskt med exempelvis nyckeltal, hållbarhetsredovisning och uppförandekod. En annan viktig del är att Hifab genom medlemskapet i FNs Global Compact förbinder oss att bidra till de globala målen för hållbar utveckling. Vi har också definierat ett antal målområden som vi arbetar med, säger David Lindgren.

Ett sådant är kraftigt minskad klimatpåverkan från Hifabs egen verksamhet samt god affärsetik och att motverka förekomsten av korruption inom branschen.

– För drygt tre år sedan fick vår utlandsverksamhet en temporär sanktion av Världsbanken för ett vägprojekt vi genomförde i Laos tillsammans med lokala samarbetspartners. Våra rutiner fungerade inte som de skulle och det kunde inte uteslutas att korruption förekommit vid genomförandet av projektet. Vi tog därför extern hjälp för att kartlägga våra processer kring utvärdering och hantering av risker.

I samråd med Världsbanken har Hifab nu utvecklat ett antikorruptions­program, som bland annat omfattar en utförlig uppförandekod, en årlig utbildning samt ett antal förebyggande åtgärder.

– Vi driver projekt i en del länder där korruptionen är mer utbredd än i Sverige och då är det viktigt att våra medarbetare har ett bra stöd. Vi har idag ett system för att förebygga korruptionsrisker redan i anbudsskedet och tydliga riktlinjer för hur medarbetarna ska hantera situationer där de kommer i kontakt med korruption vid bland annat projektgenomförande. Vårt arbete har gett så bra resultat att Världsbanken idag har nämnt Hifab som en förebild.

De goda omdömena från Världsbanken och SINFRA bekräftar att Hifab slagit in på rätt väg, men ökar samtidigt förväntningarna.

– Vi ställer hela tiden högre krav på oss själva och 2021 har vi satt upp nya mål för både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. För vi vet att vårt arbete utvärderas varje år – inte bara av oss själva utan även av våra kunder, säger David Lindgren.

Fakta SINFRA

  • Nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer.
  • Medlemmarna utgörs av cirka 450 kommuner och kommunalägda företag inom el & fiber, värme & kyla samt vatten & avlopp.
  • Utvärderar varje år leverantörernas hållbarhetsarbete på en skala 1 till 5. Vid årets utvärdering fick Hifab det sammanlagade betyget 4,65, att jämföra med genomsnittet på 3,7.
  • Läs mer på Hållbara upphandlingar | Sinfra
  • Publiceratnov 01, 2021