mar 19, 2020

Therese Malm är ny avdelningschef på miljö i Göteborg

Therese Malm har över 20 års erfarenhet från konsultbranschen inom teknisk status, fuktfrågor, miljöinventering och miljöcertifiering. Med sin kunskap hoppas hon kunna bidra till ökat samarbete och en öppen dialog, både internt i organisationen och externt med kunder och samarbetspartners. 

Therese Malm är utbildad inom lantmäteri på KTH och hennes stora intresse var från början markfrågor och markprocesser.

– I början av min yrkeskarriär ville jag jobba med markfrågor eftersom det var inom mark jag hade utbildat mig. Men efter några år flyttades mitt intresse mer över till byggnader. Idag ser jag mig som en person som har tung erfarenhet inom byggnader men att jag fortfarande har kvar kunskap om markfrågor. Jag har en god helhetsförståelse för vad som behövs och det är viktigt i vårt jobb.

För nästan 20 år sedan klev hon in på WSP och började jobba med Miljöstatus för byggnader. Hon har även arbetat med tekniska- och miljömässiga riskbedömningar (TEDD) i samband med fastighetsöverlåtelser. Tidigt certifierade hon sig till LEED AP (Accredited Professional) men hennes tyngsta erfarenhet gällande certifieringar ligger inom Miljöbyggnad för nya och befintliga byggnader. De sista två åren på WSP, innan hon började på Hifab, jobbade hon i stor utsträckning som fuktsakkunnig med förebyggande fuktsäkerhetsfrågor i projektering och produktion.

Vad kan du bidra till Hifab och miljöavdelningen i Göteborg?

– Jag har över 20 års erfarenhet av att jobba med mark och byggfrågor inom miljö. Det har gett mig en stor kunskapsbank som jag kan falla tillbaka på. Jag kan villigt erkänna att jag har gått i några fällor under mina yrkesverksamma år och förhoppningsvis kan jag lära mina nya medarbetare vilka fallgropar som finns och hur vi kan undvika dem. Utöver min yrkeskunskap så värdesätter jag min erfarenhet av att jobba som konsult. Att trivas med kundkontakt är viktigt och det är något som jag tar med mig in till Hifab.

Therese berättar att hon även brinner lite extra för kvalitetsfrågor.

– Jag lägger stor vikt vid hur vi kvalitetssäkrar våra leveranser. I de team som jag leder vill jag aktivt arbeta med hur vi säkerställer att vi gör rätt sak för kunden, och vad vi ska leverera för att känna stolthet över vårt arbete.

Vad händer framöver?

– Det som känns aktuellt nu är att inventera samarbetsmöjligheterna, både internt och externt. Vår avdelning kan stötta med olika typer av miljötjänster i byggprocessen och jag vill i större utsträckning nå ut med all den kompetens vi besitter och hur vi kan bidra i projekt. På vår avdelning har vi erfarenhet och kunskap som sträcker sig från energikartläggningar och social hållbarhet till systematiskt arbetsmiljöarbete, inomhusmiljö och radon. Jag vill jobba för att våra olika erfarenheter ska bli en förenad kraft.

Hur är du som ledare?

– Jag tycker ju om att coacha och peppa medarbetare och hjälpa dem att utvecklas. Jag vill vara bollplank för hela organisationen och jag hoppas att många kommer till mig med fukt- och miljörelaterade frågor. Jag försöker vara tydlig i min ledarroll vilket brukar uppskattas och så har jag ett stort engagemang som brukar smitta av sig.

  • Publiceratmar 19, 2020