mar 31, 2020

Starkt antikorruptionsprogram gör skillnad

Hifab är i full färd med att implementera sitt antikorruptionsprogram. David Lindgren, Hifabs hållbarhetschef, utvärderar arbetet så här långt och är stolt över de insatser som görs för att utveckla verksamheten.  

De senaste två åren har Hifab jobbat mycket intensivt med att utveckla och förbättra sitt antikorruptionsprogram. Arbetet har skett i flera steg där själva programmet upprättades under 2018–2019. Nu pågår en intensiv implementeringsfas och i mitten av mars genomfördes en internrevision på Hifabs utlandsverksamhet med syfte att följa upp hur implementeringen fortlöper.

Hifabs nya hållbarhetschef, David Lindgren, är mycket positivt inställd till den pågående processen.

– Jag kan med stolthet säga att Hifab har gjort en fantastisk insats med att under så kort tid etablera programmet i vår verksamhet. Vi har utgått från vår utlandsverksamhet med målsättning att programmet ska implementeras i hela koncernen. Nu är vi väl rustade för att ta oss an nya, spännande projekt och uppdrag, berättar David Lindgren.

Hur har ni gått tillväga med internrevisionen?

– Vi har tagit hjälp av en extern expert och tillsammans har vi intervjuat alla heltidsanställda medarbetare inom Hifab Oy och på kontoret i Dhaka, från kontorschefen till administratörerna. Vi vill täcka in så många roller som möjligt och har undersökt hur de anställda följer de etablerade rutinerna. Det som har varit viktigt är att se om alla förstår vilken typ av korruptionsrisker som finns förknippade med just deras roll och att de visar att de själva tar ansvar för att hantera det. Områdena som granskas är bland annat hur rekryteringen går till och hur ny kund- och partnerkontakt etableras.

Vad får ni för bild av verksamheten?

– Det som är glädjande att se är att alla våra medarbetare tar stort ansvar för att motverka korruption i sina respektive roller. Medarbetarna är väldigt medvetna om hur de ska agera i enlighet med vår uppförandekod och de vet att deras insats gör skillnad. Vår utvärdering har även lett till att vi har fått in förbättringsförslag så att vi kan vässa systemet ytterligare, och det är oerhört tacksamt.

Upprättandet och implementeringen av antikorruptionsprogrammet sker i nära samarbete med Louise Brown, anlitad som Integrity Compliance Monitor, godkänd av Världsbanken. Louise är även godkänd 37001-revisor* och överser hela arbetsprocessen och agerar som en stöd- och expertfunktion.

– Stora internationella kunder sätter strikta krav på att deras samarbetspartner ska kunna uppvisa ett systematiskt arbetssätt i linje med global ”best practice”. Enligt min bedömning och erfarenhet är det fortfarande få företag som faktiskt har alla dessa delar på plats. Det Hifab genomför nu är ett mycket gediget arbete och det krävs ett stort åtagande för att kunna uppfylla kraven och upprätthålla en hög standard.

Hifabs ledning är involverad i antikorruptionsarbetet och Hifabs VD Patrik Schelin sammanfattar läget:

– Det här är viktigt för de flesta verksamheter som jobbar internationellt inom branschen för samhällsbyggnadsprojekt. Vi ser det som en strategisk konkurrensfördel att vässa vårt marknadserbjudande genom att skärpa våra processer och rutiner för att säkerställa att inga framtida affärsetiska överträdelser ska kunna ske. Det är också nyttigt för framtiden att göra en genomlysning av hela organisationen och vi lär oss oerhört mycket under resans gång.

* ISO 37001 är den första internationella standarden för ledningssystem för förebyggande av mutor. Standarden är utformad för att stötta och bredda de kontroller och processer som finns i redan etablerade ISO-standarder, säkra transparens och tydlighet för att skapa effektiva interna funktioner mot mutor i organisationer och genom leverantörsled.

  • Publiceratmar 31, 2020