maj 21, 2019

Sofie Stigsson berättar om Hifabs mentorsprogram

Varje år har Hifab ett mentorprogram som syftar till att erbjuda medarbetare utveckling i sin roll. Ett eftertraktat program som får både adept och mentor att utvecklas. Sofie Stigsson från Hifabs anläggningsavdelning i Stockholm berättar hur hon har uppskattat de senaste sex månaderna med mentor.

Sofie arbetar som projekt- och projekteringsledare på anläggningsavdelningen i Stockholm och har nyligen avslutat sitt mentorsprogram med en senior projektledare som mentor. Sofie började på Hifab för ca två år sedan och har bland annat arbetat som projekteringsledare för Veddestabron åt Järfälla kommun och i exploateringsprojektet Ursviks västra delar i Sundbybergs stad. Hon har också arbeta som byggprojektledare i några projekt för Stockholms Stad.

Berätta vad som gjorde att mentorsprogrammet kändes intressant för dig?

Jag såg möjligheten att få en mer erfaren person att bolla frågor med. Som junior ställs jag ibland inför utmaningar och med en erfaren mentor kunde jag få stöttning i hur man löser situationer på bästa sätt. Jag såg också en möjlighet att utvecklas i mina olika roller kopplat till ledarskap, sälj och affärsmässighet. För mig har det varit lärorikt att också få tips om hur man kan arbeta med ekonomistyrning, riskhantering och kommunikation i sina projekt. Min mentor har lång och bred erfarenhet inom anläggning så jag har fått många tips och råd av honom gällande hur jag kan arbeta med dessa delar i projekt.

En annan aspekt som jag verkligen har uppskattat är att jag i början av mentorsprogrammet fick göra en så kallad axiologisk profil. Jag fick svara på frågor och rangordna påståenden och därefter fick jag en rapport om min personprofil som beskriver mitt tankemönster. Med stöttning av HR tillsammans med min mentor fick jag möjlighet att gå igenom och analysera mina egna tankemönster. Det gav mig en bättre förståelse för hur jag kan tänka och agera när jag pratar med och möter personer som inte tänker som jag. Det har varit positivt.

Vilka mål hade ni satt upp för mentorsprogrammet?

Ett av målen var att utvecklas i rollen som projekt- och projekteringsledare, vilket så klart kan vara lite svårt att mäta. Men vi har som sagt gått igenom många delar inom projektledning och jag tycker att jag utvecklas hela tiden. Min mentor Anders Willner har varit en bra mentor för mig. Ett mål var att gå igenom hur man kan tänka vid anbud. Vi har pratat om detta men jag har ännu inte hunnit delta i något anbudsarbete på Hifab, så det är fortfarande på to do-listan. Framöver vill jag också vara med på säljmöten och lära mig mer om det.

Hur har ni lagt upp programmet?

Jag och min mentor har haft möten en gång i månaden ungefär. Dessa har varat i ungefär 1-1,5h. Vi har haft olika diskussionsämnen men mycket av tiden har också fått gå till att diskutera frågor och problem i mina projekt och vad som hänt i projektet sen sist. Vi har också hunnit med ett studiebesök på Slussenprojektet, där Anders hade en kontakt. Det var intressant att få ställa lite frågor och höra om projektet.

Vad är dina tips till framtida mentorsdeltagare för att få ut så mycket som möjligt av mentorsprogrammet?

Mitt tips till framtida mentorsdeltagare är att skapa bra och tydliga mål. Tänk igenom ordentligt vad du vill få ut och diskutera sen det med mentorn så att båda har samma bild om vad programmet ska handla om.

  • Publiceratmaj 21, 2019