okt 14, 2019

Snabba frågor till Maria Rundqvist

Maria Rundqvist – projektledare på anläggningsavdelningen i Stockholm

Vad har du för bakgrund/arbetslivserfarenhet?

Jag är utbildad till civilingenjör inom samhällsbyggnad på KTH och gjorde mitt exjobb på dåvarande Stockholm Vatten om en dricksvattenreningsteknik. Därefter gick jag till Haninge kommuns vatten- och avloppsavdelning som projektsamordnare med bland annat kommunikation och tekniska anslutningsfrågor. Efter drygt ett år blev jag projektledare och började arbetade framförallt i tidiga skeden och med utredningar.

Hur ser din roll ut på Hifab?

På Hifab är jag anställd som projektledare och är nu inne på mitt andra uppdrag som det. Men jag har även fått skriva AF-delar och göra mindre andra arbeten vilket har varit roligt.

Hur kommer det sig att du valde just Hifab?

Jag ville bredda mig och arbeta med andra frågor än bara va och få arbeta i senare skeden, mer kopplat till den faktiska utbyggnaden. Jag ville även få arbeta i en organisation med proffs på projektledning för att kunna bli en bättre projektledare. Sist men verkligen inte minst så träffade jag tre chefer från Hifab under rekryteringen som alla verkade trevliga och mycket kompetenta både inom sina respektive teknikområden men även som chefer. Det fick mig att tänka att det skulle vara en bra arbetsplats vilket var det avgörande.

Vad jobbar du med just nu?

Just nu arbetar jag tillsammans med en kollega i ett projekt där vi gör en förstudie och leder projekteringen för dräneringen av en innergård vid Hornstull. Byggnaderna från förra sekelskiftet som omringar innergården var en skofabrik som hade arbetarbostäder högst upp i husen så det är en rolig och intressant miljö att arbeta i.

Vilka egenskaper tycker du är viktiga i rollen som projektledare?

Att vara lyhörd och uppmärksam på vilka personer man arbetar med i projektet och vad de behöver för att kunna leverera så att projektets mål och syfte uppnås.

Vad får dig att trivas på Hifab?

Mina kollegor och de tillfällen vi har aktiviteter som finfrukost och ölprovning osv. då vi får hänga! Och kaffemaskinen. Den är fantastisk.

Vad är de störa utmaningarna med ditt jobb?

Eftersom jag sökte mig till Hifab för att jag ville prova på nya saker och jag nu får göra det så är jag ofta utanför min komfortzon. Så samtidigt som det är utvecklande är det också läskigt vilket gör att det på sätt och vis är jag själv som är den stora utmaningen.

  • Publiceratokt 14, 2019