okt 03, 2019

Snabba frågor till Jonas Larsson

Jonas Larsson är projekt- och byggledare på Hifabs kontor i Göteborg.

Berätta lite kortfattat om din bakgrund.

Jag har i grunden en gymnasieutbildning som byggnadsingenjör. Men i och med byggsvackan i början av 90-talet så valde jag att utbilda mig till ekonom. Därefter arbetade jag i flera olika branscher inom ekonomi, ofta i rollen som controller. Men efter ett antal år beslutade jag att läsa vidare och då föll valet på projektledning med inriktning mot vindkraft. Jag fick jobb och trivdes väldigt bra men efter några år började även jobben i vindkraftsbranschen att sina och då kom jag i kontakt med Hifab genom en tidigare kollega. Det är väldigt kul att vara tillbaka på byggsidan och även om jag inte jobbat så mycket med husbyggnation så har jag haft nytta av mina projektledarerfarenheter från vindkraftstiden. Jag har ju faktiskt byggt ställverk, så visst hade jag en del erfarenhet från byggprojektledning med mig. På Hifab har jag jobbat en hel del med skolor i rollen som bygg- och projektledare.

Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig?

Jag kan ha olika roller i olika projekt men jag kan också arbeta både som byggledare och projektledare i ett och samma projekt. Gränsen kan bli lite flytande ibland. Dagarna ser väldigt olika ut, men exempelvis så är det mycket kontakt med entreprenörerna med avstämningar varannan vecka och däremellan kommunicerar vi via telefon eller mail. Sen blir det ju en hel del platsbesök också. Det är en flexibel tillvaro, men jag försöker vara anträffbar även om jag måste fördela min tid mellan olika projekt.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

Det byggnadstekniska har varit det mest utmanande för mig med min bakgrund. Men här har jag väldigt bra stöd från mina kollegor och andra personer som jag möter dagligen i mitt arbete. Jag lär mig nya saker varje dag i mötet med projektörer, arbetsledare, kollegor och andra tekniskt kunniga i branschen. En annan utmaning är att sälja sin tid. Jag har fått arbeta med att etablera nya kontakter i branschen och skapa en god relation till kunder och beställare. Det bästa är ju om man får till merförsäljning i de uppdrag man har, ofta är det ju flera etapper i ett projekt och man vill ju gärna följa med i nästa etapp. I det dagliga är ju en annan utmaning att växla sitt fokus mellan olika roller. Du ska kunna gå från att vara den drivande projektledaren som leder projektet framåt till att plötsligt dyka ner i detaljfrågor som rör en specifik del i projektet.

Vad skulle du beskriva är det bästa med Hifab-kulturen?

För mig är det viktigt att kunna ha en öppen dialog och kunna framföra mina synpunkter, och det tycker jag att jag kan göra på Hifab. Jag känner att jag kan lyfta saker jag går och grubblar på eller saker som jag skulle vilja utveckla/förbättra. Det man lyfter tas väl emot, och det finns en vilja att alltid bli bättre, det gillar jag och det passar mitt arbetssätt. Sen är det inte alltid man får igenom allt, men det tas emot väl och viljan finns där. Sen vill jag också lyfta fram att det finns en ödmjukhet på Hifab, vi är den trygga stabila parten som alltid levererar. Det känns bra tycker jag.

Vilka egenskaper tycker du är viktiga i rollen som projektledare?

Som projektledare behöver man vara den drivande parten som får projektet att gå framåt. Därför skulle jag säga att man behöver vara duktig på att blicka framåt och ha lite framförhållning genom att förbereda inför nästa steg i projektet. Men även följa upp att saker blir gjorda och inte förutsätta att det alltid går smidigt. En förutsättning för att man ska trivas är nog också att man gillar att jobba med olika typer av människor. Man möter ju olika personligheter varje dag. Kanske också att det är en fördel att vara lite prestigelös, du har ju en hel projektgrupp du ska förhålla dig till där du är den som fördelar och organiserar arbetet. Lägger man på lite ordningssinne och struktur så blir man nog en bra projektledare.

Vad skulle du vilja ge för tips till nyanställda på Hifab?

I början kan det kännas lite jobbigt att behöva ställa de där frågorna som kanske är helt självklara för andra. Man vill ju inte verka dum som ny. Men på Hifab kan man verkligen göra det, inga frågor är dumma. Därför skulle jag vilja ge rådet att våga ställa de där frågorna och vara nyfiken. Frågar man inte får man inget veta.

En annan sak som kan upplevas som lite stressande när man är ny, är att man oftast har lite låg beläggningsgrad i början innan man kommit in i uppdrag. Det kan vara jobbigt då man lätt kan känna att man är en belastning för avdelningen. Men ta det lugnt, det kommer komma uppdrag. Använd tiden till att följa med kollegor och lär känna organisationen och arbetssätten.

  • Publiceratokt 03, 2019