sep 27, 2023

Shabnam Tavakoli ny Affärschef på Hifab

Hifab rekryterar Shabnam Tavakoli som ny Affärschef för de team som arbetar med anläggning, mark och miljö i Stockholm. Shabnam kommer senast från Trafikverket där hon varit projektledare på avdelningen för Stora Projekt, nu senast för Projekt E4 Förbifart Stockholm. Med rekryteringen stärker Hifab sitt erbjudande kring infrastruktur, mark och anläggning.

Shabnam har lång erfarenhet av olika former av samhällsbyggnadsprojekt och har tidigare varit konsult på WSP och Ramboll. Nu senast kommer hon från Trafikverket där hon lett arbetet med bland annat E4 Förbifart Stockholm. Med sin gedigna erfarenhet av att leda stora och komplexa samhällsbyggnadsprojekt kommer hon spela en avgörande roll för Hifabs fortsatta utveckling.

– En väl fungerande infrastruktur är helt avgörande för en hållbar utveckling i Stockholmsregionen. Som oberoende rådgivare och projektledare inom samhällsbyggnad vill vi stärka vår förmåga att vara med och bidra i de stora projekten och med Shabnams kompetens och erfarenhet kommer vi ta flera viktiga kliv framåt, säger Nicke Rydgren, VD på Hifab.

– Hifab befinner sig i en spännande fas och jag ser en stor potential i att utveckla och utöka bolagets erbjudande kopplat till mark, infrastruktur och anläggning. Med min erfarenhet hoppas jag kunna bidra till att vi framåt kan vara med som rådgivare och ledare när stadens och regionens stora projekt tar form och realiseras, säger Shabnam Tavakoli, Affärschef på Hifab.

Shabnam kommer ingå i bolagets ledning och tillträder sin tjänst den 2 oktober.