maj 28, 2020

Samverkan stärker konsulter och gynnar kunden

Hifab stöttar Vårdförbundet i ett lokalförändringsprojekt och får chansen att skapa samverkan mellan Hifabs kompetensområden.

Samverka mellan kollegor och över avdelningsgränser gynnar inte bara företaget utan är även något som ger stora fördelar för kunden. Givetvis stärker och utvecklar det också de involverade konsulterna. Cecilia de Besche och Henrik Hederfors är två projektledare på Hifab som under ett halvår har stöttat varandra genom ett uppdrag för Vårdförbundet. Tack vara deras olika kompetenser och bakgrund har Cecilia och Henrik kunnat ta hjälp av varandra vilket resulterat i ett mycket lyckat projekt och en nöjd kund.

Vårdförbundet, ett fackförbund som organiserar sjuksköterskor och barnmorskor, har sitt kontor i Stockholm och sitter i en fastighet som de äger själva. I början av 2019 genomförde Hifab Lokalutveckling en förstudie där man tittade på hur lokalen skulle kunna anpassas till verksamheten på ett bättre sätt. Med förstudien som underlag bestämde Vårdförbundet att de skulle förändra sitt arbetssätt och gå över till en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Därefter beslutades det om att en större renovering av kontoret skulle genomföras.

Henrik Hederfors är projektledare på Hifab Lokalutveckling och berättar om hur Hifabs uppdrag har utökats allt eftersom.
– Vårdförbundet trivdes väldigt bra med Hifab så därför fick vi chansen att fortsätta när lokalförändringsprojektet gick in i byggfasen. Jag kopplade in min kollega Cecilia som jobbar som projekteringsledare på vår husavdelning för jag visste att hennes kompetens skulle passa perfekt i det här projektet.

Kompetenser som kompletterar

– Våra olika kompetenser och erfarenheter har verkligen kompletterat varandra. Parallellt med rollen som huvudprojektledare har Cecilia lärt mig massor om projekteringsfasen inom bygg; vem som gör vad och när. Cecilia har varit min mentor och jag har utvecklats och fått en kompetensbredd jag inte haft tidigare. Detta kommer att vara värdefullt i framtida uppdrag och förhoppningsvis kommer jag kunna ta på mig rollen som projekteringsledare framöver, säger Henrik.

Cecilia de Besche är också väldigt nöjd med samarbetet kollegorna emellan.
– En stor fördel med att vara mentor är att när jag lär ut saker till Henrik upplever jag att allt blir lite tydligare även för mig själv. Vi har haft ett väldigt smidigt samarbete vilket blir positivt för alla inblandade. Henrik är duktig på att hantera människor och kände kunden väldigt bra innan jag kom in. Hans stora förståelse för kundens organisation har gjort att vi har kunnat fatta snabba beslut. Vi har också kunnat besvara projektörernas frågor löpande så att allt har flutit på bra.

Lyhörda projektledare

Cecilia och Henrik är båda överens om att deras samarbete har lett till att kundrelationen har utvecklats ytterligare och att kunden har fått ett stort förtroende för Hifab.
– Vårdförbundet litar på att vi kan vår sak. Vi lyfter frågor som är relevanta och förklarar på ett enkelt sätt. Det är ju inte alltid kunden är insatt i alla byggtermer, men vi är ju där för att underlätta för kunden och ge dem relevant information så att de inte behöver lägga för mycket tid på projektet. Det har vi lyckats bra med. Vi har varit väldigt lyhörda och Vårdförbundet känner att vi lyssnar på dem och tar hjälp av varandra.

God kundrelation gynnar alla

En god kundrelation är som bekant A och O och i det här fallet har det lett till att Hifab har kunnat involvera fler personer och kompetenser under uppdragets gång.
– Vi har kunnat involvera våra kollegor på miljöavdelningen då Vårdförbundet beslutade sig för att certifiera byggnaden enligt miljöbyggnad silver. Vår installationsavdelning har varit inkopplade i några frågor och stöttat med granskning och rådgivning och vi har tagit hjälp av kollegor i Linköping och Jönköping med kalkylfrågor, berättar Henrik.

Cecilia fyller i:
– Det blir ju en mycket smidigare process för kunden när vi kan ansvara för projektets alla delar. Vi kan nyttja våra kollegors kompetens och expertis och samarbetet över våra kompetensgränser gynnar alla.

När Henrik tittar tillbaka på det senaste halvåret konstaterar han att det finns flera vinster för företaget när medarbetare samarbetar över avdelningsgränserna.
– Visst finns det en stor fördel med att vi kan få in merförsäljning på ett uppdrag och att det ekonomiska resultatet blir positivt. Men för egen del så tycker jag att det viktigaste är att vi får lära känna varandra. Genom att samarbeta får vi en bättre förståelse för varandras kompetenser och processer och hur vi tillsammans kan nyttja varandra. En bieffekt är att vi får en trevlig stämning på jobbet, det påverkar ju såklart kulturen när vi känner att vi är ett företag där vi hjälper varandra!

Huvudprojektledare i projektet är Lena Åberg på Hifab Lokalutveckling. Läs mer här.

  • Publiceratmaj 28, 2020