okt 04, 2017

Sakkunnig från Hifab när Göteborgs botaniska trädgård får ett lyft

Göteborgs botaniska trädgård invigdes 1923 och är med sina 175 hektar en av Europas största i sitt slag. Hifab är involverad i ett tidigt programhandlingsskede gällande ett nytt växthus och ett nytt besökarcentrum i trädgården. 

Det befintliga växthuset rymmer 4 000 olika växtarter, bland annat Sveriges största samling av tropiska orkidéer och köttätande växter. 2023 firar botaniska trädgården 100 år och målsättningen är att det nya växthuset och besökscentret ska stå klart till dess.

I projektet är Hifab representerade med Anders Nord, sakkunnig inom styr- och reglersystem. Styr- och reglersystem samverkar med de flesta tekniska system i en byggnad och påverkar det mesta i vår omgivning. I den typ av växthus som finns i botaniska trädgården finns det en rad olika system som bland annat justerar inomhusklimatet. Reglerbara takluckor, persienner och belysning är exempel som finns för att kunna efterlikna ökenklimat eller hålla växterna vid liv under det mörka vinterhalvåret.

– En tydlig trend inom branschen är att styr- och reglersystem tar en allt större del i all typ av byggproduktion. Med min spetskunskap får jag en roll som syr ihop funktionerna i ett fastighetsprojekt och jag ser till helheten. Styrfunktioner och utrustning märks kanske inte utåt men är egentligen själva hjärtat och motorn i ett bygge, menar Anders Nord, projektledare och sakkunnig från Hifab.

Projektet för Göteborgs botaniska trädgård är inne i ett tidigt skede och förstudier har genomförts innefattande behovsanalys och framtagning av budgetförslag. Programhandlingsskedet sträcker sig från september till april 2018.

  • Publiceratokt 04, 2017