nov 01, 2022

Sabina Music ny avdelningschef på Hifab

Hifab rekryterar Sabina Music till rollen som Avdelningschef för Installation i Göteborg. Sabina kommer närmast från PE Teknik & Arkitektur där hon haft olika roller inom VVS och installation, nu senast som gruppchef. Med rekryteringen stärker Hifab sitt rådgivnings- och ledningserbjudande kring hållbarhet, tekniska system och energi.

Sabina har 14 års erfarenhet av samhällsbyggnadsbranschen och konsultyrket. Hon kommer närmast från PE Teknik & Arkitektur där hon haft olika roller inom installationsområdet, nu senast som gruppchef för VVS-designavdelningen i Göteborg. Innan dess har hon även projekterat och designat installationer samt arbetat med uppdrag inom energi och miljö. Hon tillträdde sin tjänst den 15 oktober 2022.

– Göteborg är en högt prioriterad marknad för oss och med Sabina får vi en stark ledare som kommer spela en nyckelroll i vår fortsatta utveckling inom regionen. Ny teknik och digitalisering inom system och installation blir alltmer centrala i våra fastigheter och vi ser att våra kunder efterfrågar specialiserad kompetens inom området. Med djup teknisk kompetens och förståelse för hållbarhet och det värde smarta system kan skapa kommer Sabina vara en positiv kraft i våra kunders projekt och utveckling, säger Nicke Rydgren, VD på Hifab.

– Bygg- och fastighetssektorn står för 37 procent av världens energirelaterade koldioxidutsläpp och det är tydligt att vi inte kan bygga på samma sätt som vi gjort tidigare. Installationer är ett viktigt verktyg för att skapa bra innemiljöer, uppfylla miljö- och hållbarhetskrav samt minska energianvändningen. Tillsammans med mitt kompetenta team ser jag fram emot att hitta framtida arbetssätt för att möta de utmaningar vi står inför, säger Sabina Music.