okt 18, 2017

Renoveringen av Stockholms hjärta – Sergels torg

Under fem intensiva år har stora renoveringar skett runt omkring Stockholms hjärta – Sergels torg. Totalt har 31 000 kvadratmeter tätskikt byts ut och konstruktionen förstärkts. Projektet närmar sig nu sitt slut och den 19 oktober är allmänheten välkommen till återinvigningen av den vackra glasobelisken vid torgets fontän.

Hifab har sedan 2014 varit ansvariga för projekteringsledningen av tätskiktsrenoveringen runt omkring Sergels torg. Projektet har involverat ett flertal av Hifabs medarbetare och en av dem är Elin Davidsson som är projektkoordinator.

– I det här projektet händer det saker nästan hela tiden vilket jag tycker är väldigt givande. Vi sitter tillsammans på ett projektkontor där entreprenörer, byggledning, projektering och projektledning samsas på samma yta och gemenskapen är stark. På vårt kontor har vi korta kommunikationsvägar och jag ser det som en anledning till att projekt har rullat på så smidigt.

Under sina två år i projektet har Elin haft olika roller med fokus på att skapa struktur och rutiner. Nu när projektet går in i ett slutskede jobbar hon intensivt med att samordna handlingar för att skapa en så tydlig överlämning som möjligt för framtida förvaltningsaktörer. Det är viktigt att alla som ska bli inblandade får sina informationsbehov tillgodosedda.

Projektet har varit omfattande och nästan 30 etapper har avklarats. Som ett avslutande utropstecken återinvigs den vackra glasobelisken som står mitt i fontänen vid Sergels torg. Obelisken har genomgått en välbehövlig renovering och sammanlagt har 60 000 glasprismor putsats och restaurerats och ny belysning har satts in. Den 19 oktober klockan 19.30 är allmänheten välkommen på nytändning av glasobelisken. Stockholms stad bjuder på fika och ljusskådespel ackompanjerat av Tommy Körberg i spetsen. Läs mer här.

Fotograf: Olof Thiel

  • Publiceratokt 18, 2017