Vallastaden – en stadsdel med hög grad av innovation

För att kunna fortsätta skapa attraktiva städer behöver fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen ständigt förändras och utvecklas. Linköping kommuns projekt Vallastaden inleddes för ca 10 år sedan med tydliga mål om att skapa en lekfull och blandad stadsdel med hög grad av innovation – och samtidigt bidra till utvecklingen av svensk samhällsbyggnad. Hifab är rådgivare i projektet och ansvarar för kvalitetsgranskning och uppföljning.

Under åren 2012-2017 genomförde Linköpings kommun ett omfattande stadsbyggnadsprojekt, Vallastaden. Inflyttning skedde under hösten 2017 i samband med Sveriges största bo- och samhällsexpo. På fem år byggdes 1 000 bostäder och över 40 aktörer var involverade. Projektet har bidragit till svenskt samhällsbyggande tack vare sitt nytänk kring marktilldelning och ett ständigt fokus på kvalitet.

Johan Bäckström är avdelningschef på Hifabs kontor i Linköping. 2018 klev han in som kvalitetsgranskare och får nu även stöttning av kollegan Robert Söderberg.

– Det här projektet har många unika aspekter men det som främst har bidragit till att stadsdelen saknar motstycke är sättet att tilldela mark – här har det varit kvalitet som har fått gå före pris. Ett pris sattes på marken och därefter var alla byggherrar tvingade att påvisa vilka kvalitetshöjande åtgärder de skulle kunna genomföra.

@ Linköpings kommun. Fotograf: Ida Gyulai

Istället för ett typiskt gestaltningsprogram togs ett kvalitetsprogram fram tidigt i projektet, vilket angav ett antal krav och rekommendationer. Kvalitetsprogrammet grundade sig i detaljplanen och har haft en stark påverkan på alla projekt som genomförts inom ramen för Vallastaden. Föreskrifterna i programmet utgick från olika områden som innefattade bland annat energi, social hållbarhet och gestaltning. Som kvalitetsgranskare har Hifab ansvarat för uppföljning och granskning för att säkerställa att alla aktörer håller vad de lovar utifrån de uppsatta kvalitetskraven.

– Kvalitetsgranskningen sträcker sig längst med hela byggcykeln; från bygglov till färdigt projekt. Byggherrarna har inte fått bygga förens vi har granskat deras handlingar och ser att de kommer kunna leva upp till de uppställda kvalitetskraven. De har heller inte fått godkänt förens vi har slutgranskat bygget. Kontinuerligt längts resans gång har vi även arbetat med uppföljning av resultat för att se vad som har fungerat bra och mindre bra. Tack vare detta arbetssätt har vi fått med oss många viktiga lärdomar från projektet, berättar Robert Söderberg, biträdande kvalitetsgranskare från Hifab.

Den som besöker området slås av att det är tätt mellan bebyggelsen och att det finns många platser för socialt umgänge. Även det finns det en tanke bakom. Johan Bäckström förklarar lite kring några av de mest utmärkande aspekterna i området.

@ Linköpings kommun. Fotograf: Ida Gyulai

– Något som ytterligare har gett området dess särprägel är att marken tilldelades i så kallade tegar – små, smala markområden. De ovanligt små byggrätterna har rymt cirka 15-20 bostäder vilket har gett goda förutsättningar för en blandning av hustyper och en stor variation av intryck och byggnadstyper. Vi har även velat skapa en täthet i stadslivet. En tät stadsdel ökar chansen för möten i vardagen och stadsdelen är formad till att leda dess invånare till att ses och nätverka.

Det är en stadsdel i framkant och förhoppningsvis kan andra aktörer inspireras och ta vid på andra orter i Sverige.

– Vi har en stor kunskapsbank med erfarenhet från det här projektet – vi ser att de höga kraven på kvalitet har varit en framgångsfaktor och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, avslutar Johan Bäckström.