Utveckling och ombyggnation av Q-märkt skola

Stadsdelen Backa i Göteborg växer vilket inneburit nya behov inom skolan. En del i utvecklingen har varit att bygga om och anpassa den Q-märkta Backaskolan som grundades 1897. I rollen som byggledare har Hifab lett arbetet med att utöka och modernisera utan att göra avkall på byggnaden som kulturminne.  

Backaskolan grundades redan 1897 och har sedan start varit en central plats för undervisningen i Backa, Göteborg. När skolan stod inför en omfattande ombyggnation och skulle gå från en F-5 skola till en F-6 skola fick Hifab i uppdrag att leda arbetet som byggledare.

– Skolan är en Q-märkt byggnad vilket gjorde arbetet utmanande då det innebar en del regler att ta hänsyn till. Dessutom är det en anrik plats som har funnits med i flera generationer och det var därför viktigt att hitta en balans mellan att förbättra och modernisera, och samtidigt bevara byggnadens ursprungliga karaktär, säger Jonas Thimberg, Marknadsområdeschef Syd på Hifab.

Backaskolan bestod innan ombyggnationen av fyra byggnader; Hus A, B, C och D. Delar av B-huset revs och ersattes med en ny del i två våningar. I den nya delen placerades undervisningslokaler samt utrymmen för elevhälsa och administration, befintligt storkök totalrenoverades. Vidare har ombyggnationen även inneburit en del tillgänglighetsanpassning för att möta dagens krav på tillgänglighet.

Utöver byggledning ansvarade Hifab även för installationsledning och miljöutredningar i projektet.

– Att anpassa en byggnad från sekelskiftet till att möta våra moderna krav på tillgänglighet, hållbarhet och säkerhet är alltid spännande och lärorikt. I det här fallet fick vi ta hjälp av en expert på timrade hus för att få en djupare förståelse för byggnaden och dess konstruktion. Med hjälp av honom och alla andra involverade parter lyckades vi skapa ett framgångsrikt projekt som kommer vara ett viktigt tillskott för Backas fortsatta utveckling, avslutar Jonas Thimberg.

  • Plats Göteborg
  • Uppdrag Byggledning, Installationssamordning, Miljöutredning
  • Uppdragsgivare Göteborgs stad
  • Kompetenser Byggnader,