Utveckling av trafikcentraler

Sedan Trafikverket bildades år 2010 pågår ett förbättringsarbete inom trafikledningsverksamheten för att skapa en modern trafikledning. Arbetet syftar till att lyfta kvaliteten av arbetet och skapa förutsättningar för att hantera de växande krav som kommer av bland annat ökande trafik, ny teknik och högre förväntningar från kunder och resenärer.

I arbetet mot en modern trafikledning ingår att byta ut föråldrade stödsystem, teknik och arbetssätt som begränsar verksamheten. För att möjliggöra en fortsatt utveckling mot en modern trafikledning krävs bland annat nya lokaler. Därför har arbetet med att utveckla befintliga eller bygga helt nya trafikledningslokaler på 4 orter, initierats. Förutom den största, norr om Stockholms Centralstation, är det i Malmö, Göteborg och Gävle som utvecklingen sker.

I Hifabs uppdrag ingår att som projektledare genomföra dessa fastighetsprojekt från projektering till produktion med kvarsittande verksamheter i drift.

Läs mer om Trafikverkets trafikledning.

  • Plats Stockholm, Malmö, Göteborg och Gävle
  • Uppdrag Projektledning
  • Uppdragsgivare Trafikverket
  • Prjojekttid 2017 – 2018
  • Kompetenser Anläggning,