Utbyggnad av Östrand massafabrik

Utbyggnaden av Östrand massafabrik är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. När fabriken är färdigbyggd våren 2018 får SCA Östrand den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen (massan används i produktion av hygien- och tryckpapper). Fabriken kommer generera upp till 600 nya jobb i logistikkedjan råvara till fabrik och färdig produkt ut till kund. Elförbrukningen i framtagningsprocessen sjunker med 27 % per ton massa.

Hifab har agerat byggledare för delar av det gigantiska projektet, bland annat för fabrikens hjärta och nav – driftcentralen där all produktion styrs ifrån.

  • Plats Timrå
  • Uppdrag Byggledning
  • Uppdragsgivare SCA Östrand
  • Kompetenser Byggnader,