Upprustning av utemiljö genom dialog med hyresgäster

Under 2016-2018 fanns det möjlighet att söka finansiellt stöd hos Boverket för att rusta upp utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden i Tranås. Syftet med upprustningsprojekten är att bidra till byggandet av attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer – platser där människor kan mötas. Detta ska stimulera till aktivitet och skapandet av social gemenskap.

Under 2018 samarbetade Hifab med MARELD Landskapsarkitekter. En dialog genomfördes med hyresgäster som fick ta fram förslag för upprustning av utemiljön i miljonprogramsområdet, Stoeryd. Genom en enkätundersökning, rundvandring och workshops fick områdets invånare berätta om både problem samt vad uppskattas i området. Områdets boende diskuterade även sina behov och önskemål vilket senare låg till grund för arkitekternas designförslag.