Tranås investerar för nästa generation

Tranås kommun har de senaste åren fokuserat på att bli en attraktiv kommun för invånare i åldrarna 30–50 år. En avgörande faktor för att lyckas med detta är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga – och här är skola en central fråga. Antalet skolplatser i kommunen har länge varit eftersatt och som en investering för kommunens fortsatta utveckling och tillväxt byggs en nuvarande skola nu ut, samtidigt som en helt ny uppförs. Hifab är med och leder utvecklingen som projekt- och byggledare.

Junkaremålsskolan har funnits i kommunen sedan 1960-talet och inrymmer idag årskurserna 1-9. Här byggs en ny del, med både inomhus- och utomhusmiljöer som kommer inrymma F-6. Dessutom byggs en helt ny skola, Granelundsskolan, som kommer vara en treparallellig F-6-skola. Projekten genomförs på uppdrag av det kommunala fastighetsbolaget Tranåsbostäder, och NCC ansvarar för byggnationen i en totalentreprenad. Hifab är ansvarig projekt- och byggledare för båda projekten:

– Vi klev in i projekten i februari 2022, när programhandlingarna egentligen skulle varit klara. Av olika anledningar hade projekten blivit försenade, så utöver vårt uppdrag som projekt- och byggledare har vi även fått en större roll i projekteringsfasen där vi har ansvarat för att samordna de olika disciplinerna och granskat projekteringshandlingarna säger Fredrik O Jonsson, ansvarig Projektledare från Hifab och fortsätter:

– Det som sticker ut med det här uppdraget är att slutanvändaren, skolan och verksamheten, nästan är mer inblandad än fastighetsägaren och beställaren. Som projektledare har vi en viktig uppgift i att ombesörja en god dialog och kommunikation mellan de olika intressenterna och framför allt med de som ska nyttja skolorna. Den stora utmaningen är att skapa en produkt som uppfyller verksamhetens krav och som även fastighetsägaren och beställaren blir nöjd med.

Första spadtaget för Junkaremålsskolan togs under hösten 2022 och byggnationen av Granelundsskolan är beräknad att påbörjas under våren 2023. Målbilden är att båda skolorna ska vara klara för verksamheterna att flytta in i under 2025.

Både Hifab och NCC har stor erfarenhet av skolfastigheter och besitter därmed en unik kompetens kring de aspekter som är viktiga att förstå och ta hänsyn till för att skapa miljöer som stimulerar och uppmuntrar till barns lärande.

– Det ställs hårdare krav på skolbyggnader än på många andra kommersiella fastigheter. Både gällande exempelvis brand och tillgänglighet men även på miljöerna i sig. Vi behöver säkerställa att man alltid har uppsyn över alla ytor och inte skapar några blinda fläckar. Både ute- och innemiljöerna vara praktiska och funktionella – samtidigt som de ska vara trevliga och välkomnande. Barnens behov står i fokus och med vår kompetens inom skolbyggnader har vi insikter i vilka typer av miljöer som barn trivs, utvecklas och mår bra i, säger Fredrik och avslutar:

– Att vara med och leda utvecklingen av skolor är både utmanande och roligt. Med vår specialiserade kompetens inom just skolfastigheter har vi insikter kring vilka detaljer som kan vara helt avgörande för barnens inlärningsförmåga – och därmed för hela projektet.

  • Plats Tranås
  • Uppdrag Byggledning, Projektledning
  • Uppdragsgivare NCC
  • Prjojekttid 2022-
  • Kompetenser Byggnader,