Teknisk samordningsansvarig för MT på NKS

Ett sjukhus kräver väl fungerande tekniska lösningar i form av medicinteknisk utrustning, exempelvis operationssalar med teknisk avancerad utrustning även kallade angio-hybrid-salar. Utrustningen ska verka i ett nära samspel med sjukvårdspersonal och patienter och även möta forskningens behov. För att försörja NKS med erforderlig medicinteknisk utrustning har ett MT-program etablerats. Programmet är indelat i ett antal försörjningsprojekt efter medicinsk utrustningstyp, i respektive försörjningsprojekt ingår ofta både byggnadspåverkande MT-utrustning samt lös MT-utrustning.

MT-Installationssamordning är en samordningsfunktion inom MT-programmet och ansvarar för samordning av installations- och tekniska driftsättningsaktiviteter för samtliga byggnadspåverkande MT-utrustningar/ försörjningsprojekt inom NKS. Hifabs uppdrag är teknisk samordningsansvarig för fas 5 och 6, bestående av 4 fastigheter i vilka MT-programmet har installerats.

Tekniskt avancerad medicinsk utrustning i sal på NKS. Foto: Ola Oxelhag

  • Plats Stockholm
  • Uppdrag Teknisk samordningsansvarig för medicinteknisk utrustning
  • Uppdragsgivare Stockholms Läns Landsting
  • Prjojekttid 2015 – 2017
  • Kompetenser Installation,
  • Kontaktperson Emma Johansson, emma.johansson@hifab.se, 0730723766,