Styrprojektledning av Jernhusens stationer och depåer

Jernhusen arbetar med fastigheter som tillsammans bidrar till ökat kollektivt resande och fler transporter på järnväg. Fastigheterna är i huvudsak järnvägsrelaterade som järnvägsstationer, underhållsdepåer och terminaler.

Hifab har fått i uppdrag att inventera styrsystemen i samtliga stationer och depåer som ägs av Jernhusen. I de fall då inventeringen uppvisar ett behov av uppgradering kommer Hifab att ansvara för ta fram underlag för upphandling av ny installation samt agera projektledare för installation och driftsättning. Under uppdragets gång ingår Hifab även i Jernhusens ledningsgrupp för SRÖ- och Mätarprojekt.

  • Plats Sverige
  • Uppdrag Styrprojektledning
  • Uppdragsgivare Jernhusen
  • Prjojekttid 2019-pågående
  • Kompetenser Installation,