Stödmur vid Eds kyrka

Eds kyrka ligger ungefär en mil norr om Sollefteå längs Ångermanälvens östra sida. Den första kyrkan i Ed uppfördes troligen under 1200-talet som en enkel träkyrka. Under senmedeltiden ersattes denna med en stenkyrka, vilken 1793-94 ombyggdes under ledning av kyrkobyggaren Simon Geting. Kyrkogården utgörs av en äldre del i söder och en nyare del i norr. En kraftig stödmur av huggna stenar löper söder och väster om kyrkan och markerar gränserna för den allra äldsta delen av kyrkogården. Stödmuren längs den södra och västra sidan av den äldsta delen av kyrkogården har omfattande sättningsskador, orsakade dels av tjälskjutning och dels av att häckens rötter sökt sig ner i murverket.

Hifab har uppdrag som  projekteringsledare och projektledare  i samband med omsättning av stödmuren, vilket är ett komplext projekt med äldre gravar i anslutning till stödmuren och rasrisker.

  • Plats Sollefteå Kommun
  • Uppdrag Projektledning, projektering
  • Uppdragsgivare Ådals-Lidens, Junsele, Resele o Eds pastorat
  • Prjojekttid 2016-2019
  • Kompetenser Kulturmiljö,