Smarta multifunktionella parkeringshus i Lund

Medicon Village är Lunds största område för forskning och utbildning. Stadsdelen har vuxit bit för bit sedan de första hyresgästerna flyttade in 2012 och nu gör Region Skåne, Lunds kommun, Malmö stad och Lunds universitet en stor satsning på gående, cyklister och kollektivtrafik.

– I Medicon Village ersätter vi öppna parkeringsytor med en stor anläggning vilket möjliggör fortsatt expansion av området med bostäder och verksamheter, säger Paul Myllenberg, vd för Lunds Kommuns parkeringsbolag LKP. Hifab har lett bygguppdraget och Jörgen Magnusson, projektledare på Hifab, har fungerat som LKPs förlängda arm.

– Jag var tidigare projekteringsledare för LKP och tog fram förfrågningsunderlaget i nära samarbete med Medicon Village och LKP. Under 2021 har vi haft rollerna som projektledare och byggledare, där LKPs utvecklingschef har varit med och fattat alla beslut. Mobilitetshuset har byggts längs med E22:an och blir något av ett landmärke. Huset är nästan 150 meter långt och i snitt 25 meter högt. Det innebär att laster, konstruktion och grundläggning kräver mycket planering, samt att det krävs en bra gestaltning för en så stor byggnad.

– Detta är en av skillnaderna mot att bygga bostäder – vid den här typen av byggnader är det framför allt det utvändiga som är viktigt. Och i dialog med stadsbyggnadskontoret har arkitekten Claes Jansson tagit fram en fantastisk fin fasad både mot E22:an och in mot staden, förklarar Jörgen Magnusson. Fasaden mot E22:an består av prefabricerad betong, som är mönstrad med slitsar. In mot staden blir det en öppen fasad med guldfärgad, fjärilsliknande plåt kombinerat med glas.

Ett energipositivt mobilitetshus

– Det här blir någonting helt annat än en ordinär parkeringsanläggning, säger Paul Myllenberg, som också berättar att huset blir självförsörjande med hjälp av solceller och batterilagring.

– Vi har som mål att mer än hälften av våra fastigheter ska vara energipositiva och mobilitetshuset kommer att leva upp till detta. Samtidigt bidrar vi till att Medicon Village blir en hållbar stadsdel.

De största utmaningarna när huset byggdes sammanfattar han i tre ord: tid, logistik och pandemi.

– Det är en stor inflyttning i området och det har varit många parallella byggen. Det innebär att allt måste vara på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Och det har varit tufft när vi har en pandemi som påverkar hur vi jobbar, samtidigt som risken för sjukfrånvaro är stor. Men Hifab har gjort ett bra jobb och vi har känt oss väldigt trygga med vår projektledare.

  • Plats Lund
  • Uppdrag Projektledning, projekteringsledning, byggledning, kontrollansvar enligt PBL
  • Uppdragsgivare Lunds Kommuns parkeringsbolag, LKP
  • Prjojekttid 2021-pågående